насловна

srpski

srpski

srpski

Запошљавање


Републички сеизмолошки завод исказује потребу за упознавање са стручним кадровима (са или без радног искуства) из следећих области: процена сеизмичког ризика, анализа и обрада сеизмолошких података, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и система

који поседују високо образовање из неке од следећих стручних области:

• геофизика, геотехника или регионална геологија (рударско-геолошки факултет)

• грађевинарство (грађевински факултет)

• примењена и компјутерска физика (физички факултет)

• електроника, телекомуникације и информационе технологије (средња електротехничка школа)

Заинтересовани треба да пошаљу кратку биографију и контакт податке на е-мејл: seismo.serbia@seismo.gov.rs.