насловна

srpski

srpski

srpski

Запошљавање


28.02.2024. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА:

1. Радно место за процену сеизмичког ризика, у звању самостални саветник- 1 извршилац
Детаљније Образац пријаве

2. Радно место за анализу и обраду сеизмолошких података, у звању саветник- 1 извршилац
Детаљније Образац пријаве

3. Радно место за конфигурацију, инсталирање и одржавање сеизмолошке опреме и сеизмичких система, у звању саветника- 1 извршилац
Детаљније Образац пријаве

4. Радно место за одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању референта- 1 извршилац
Детаљније Образац пријаве

5. Радно место за одржавање сеизмолошке опреме и система, у звању млађи саветник-приправник- 1 извршилац
Детаљније Образац пријаве

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк
- Материјали за полагање посебних компетенција Линк

Датум истека рока за пријављивање: 07.03.2024.

22.03.2024. Шифре кандидата међу којима се спроводи изборни поступак: Линк