Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/06/13 21:09:32.1 0.2 43.973 +/-0.989 21.315 +/-0.946 7
1.9 Јагодина
2024/06/13 18:32:54.0 0.9 45.039 +/-1.788 23.161 +/-3.207 1
1.9 Румунија
2024/06/13 16:07:50.5 0.3 43.128 +/-1.132 22.671 +/-1.440 1
1.9 Пирот
2024/06/13 00:09:29.4 0.2 43.976 +/-0.987 21.325 +/-0.901 7
2.1 III Јагодина
2024/06/10 23:43:14.7 0.2 43.974 +/-1.116 21.318 +/-1.033 5
1.7 Јагодина
2024/06/10 07:50:43.7 0.5 43.344 +/-1.413 17.482 +/-2.306 2
3.0 IV Босна и Херцеговина
2024/06/10 01:44:54.8 0.3 42.171 +/-1.268 20.591 +/-1.161 4
2.2 III Призрен
2024/06/06 23:02:21.2 0.2 43.501 +/-0.967 20.343 +/-0.887 3
1.9 Ивањица
2024/06/04 23:50:56.3 0.4 42.168 +/-1.703 23.538 +/-1.762 2
1.5 Бугарска
2024/06/04 05:25:54.4 0.4 43.045 +/-1.875 21.369 +/-1.911 2
1.5 Куршумлија
2024/06/04 05:23:44.7 0.3 42.028 +/-1.332 20.293 +/-1.251 2
2.2 III Албанија
2024/06/03 20:35:53.2 0.2 43.975 +/-1.121 21.307 +/-1.136 3
2.5 III-IV Јагодина
2024/06/02 09:04:20.7 0.2 43.121 +/-1.041 19.433 +/-1.406 6
3.3 V Црна Гора