headerнасловна
o zavoduseizmicnostseizmogramilocirani

srpski

srpski

engleski

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

- Закон о Републичком сеизмолошком заводу Линк

 


 

О РАДУ ЗАВОДА


 

1. Информатор o раду Републичког сеизмолошког завода pdf

2. Извештај о раду Републичког сеизмолошког завода за: 2021. pdf, 2020. pdf и 2019. годину pdf

3. Програм рада Републичког сеизмолошког завода за 2023. годину pdf

4. Извештај о остваривању прихода и извршавању расхода

Републичког сеизмолошког завода за 2015. годину pdf

5. Годишњи план прихода и расхода Републичког сеизмолошког завода за 2024. годину pdf

6. Јавне набавке детаљније

7. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком сеизмолошком заводу pdf

8. Контакт подаци лица задуженог за заштиту података о личности у Републичком сеизмолошком заводу pdf

9. Обавештење о обради података о личности pdf


 

O ЗЕМЉОТРЕСИМА


 

1. Заштита од земљотреса pdf

2. Кориговане акцелерације земљотреса код Пећи од 10.03.2010 избор

3. Кориговане акцелерације земљотреса код Краљева од 03.11.2010 избор


 

Отворена врата Републичког сеизмолошког завода pdf

За време трајања пандемије Ковид-19 Завод неће организовати Отворена врата