Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2021/08/03 17:39:54.9 1.4 36.133 +/-7.396 27.490 +/-15.586 0
3.9 VI Grčka
2021/08/03 16:57:24.0 1.7 43.114 +/-10.863 17.940 +/-3.424 3
1.8 BiH
2021/08/03 15:10:28.5 0.8 41.383 +/-2.819 22.678 +/-3.566 12
1.9 Severna Makedonija
2021/08/03 12:38:16.0 0.9 36.340 +/-4.750 27.658 +/-9.620 0
4.8 VII Grčka
2021/08/03 06:09:54.9 0.6 43.091 +/-3.447 17.912 +/-2.195 5
2.0 III BiH
2021/08/03 05:01:41.7 1.2 38.190 +/-16.177 22.079 +/-4.787 23
3.2 IV-V Grčka
2021/08/03 04:25:24.5 1.0 40.984 +/-2.250 20.505 +/-3.843 8
2.2 III Albanija
2021/08/02 23:47:31.8 0.3 43.291 +/-1.168 21.049 +/-1.007 7
1.9 Blaževo
2021/08/02 23:39:51.4 0.2 43.706 +/-1.042 20.751 +/-1.027 6
1.6 Kraljevo
2021/08/02 22:30:18.8 1.5 41.809 +/-6.868 19.688 +/-4.978 1
1.6 Albanija
2021/08/02 22:10:15.1 0.4 43.172 +/-2.746 17.926 +/-1.508 2
2.2 III BiH
2021/08/02 21:28:04.5 0.3 43.113 +/-2.080 17.950 +/-1.411 7
2.5 III-IV BiH
2021/08/02 20:36:39.4 0.8 41.651 +/-3.543 20.919 +/-1.844 0
1.8 Severna Makedonija
2021/08/02 20:01:45.1 0.5 43.649 +/-2.596 16.784 +/-3.113 0
1.8 Hrvatska
2021/08/02 09:36:55.3 0.3 43.568 +/-1.637 17.239 +/-1.700 0
2.6 III-IV BiH
2021/08/02 08:14:08.7 0.2 43.706 +/-1.089 21.813 +/-0.938 5
2.3 III Sokobanja
2021/08/02 07:19:44.7 0.2 43.709 +/-1.137 21.815 +/-0.975 3
1.9 Sokobanja
2021/08/02 00:17:16.3 0.2 43.255 +/-1.161 20.794 +/-0.908 4
2.1 III Kopaonik
2021/08/01 23:52:02.2 0.3 43.102 +/-1.863 17.927 +/-1.351 6
2.2 III BiH
2021/08/01 23:27:19.5 0.3 45.513 +/-1.624 16.343 +/-1.325 11
3.5 V Hrvatska
2021/08/01 21:07:28.5 0.4 42.244 +/-1.571 21.276 +/-1.185 9
3.4 V Kačanik
2021/08/01 19:43:01.1 1.4 41.296 +/-4.240 22.476 +/-5.339 0
1.5 Severna Makedonija
2021/08/01 17:57:12.1 0.9 46.711 +/-3.786 27.369 +/-6.066 14
3.6 V-VI Rumunija
2021/08/01 17:08:25.2 0.4 43.410 +/-1.398 20.183 +/-1.282 1
2.2 III Ivanjica