Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2021/12/06 05:43:37.0 0.5 42.437 +/-2.230 19.435 +/-1.408 12
2.3 III Crna Gora
2021/12/06 03:34:48.2 1.4 42.384 +/-5.427 21.027 +/-3.431 17
1.5 Štimlje
2021/12/06 03:31:09.8 0.8 42.607 +/-4.505 18.839 +/-2.374 5
1.8 Crna Gora
2021/12/05 09:19:55.3 0.4 43.001 +/-2.126 20.507 +/-1.451 0
1.7 Novi Pazar
2021/12/05 05:32:14.1 0.4 42.692 +/-2.706 18.813 +/-1.642 12
2.0 III Crna Gora
2021/12/04 19:29:19.0 0.3 43.022 +/-1.621 20.522 +/-1.153 5
2.1 III Novi Pazar
2021/12/04 13:00:58.0 0.9 37.939 +/-6.175 26.968 +/-8.455 0
3.9 VI Egejsko more
2021/12/04 09:39:09.1 0.7 42.597 +/-4.080 18.868 +/-1.723 0
1.7 Crna Gora
2021/12/04 02:49:08.5 0.8 42.603 +/-4.352 18.883 +/-1.696 2
1.7 Crna Gora
2021/12/03 11:46:12.7 0.6 40.058 +/-2.761 24.262 +/-3.636 0
3.3 V Egejsko more
2021/12/03 10:44:32.2 0.3 43.100 +/-3.106 17.935 +/-2.503 6
2.7 III-IV BiH
2021/12/03 10:19:11.2 0.5 43.071 +/-3.287 17.931 +/-2.505 4
2.4 III BiH
2021/12/02 23:34:32.9 0.6 41.487 +/-1.914 20.389 +/-2.410 0
2.1 III Albanija
2021/12/02 17:13:05.4 0.3 43.411 +/-1.312 22.074 +/-1.466 0
1.5 Svrljig
2021/12/02 06:17:48.8 1.0 41.474 +/-3.762 20.480 +/-3.203 0
2.0 III Albanija
2021/12/02 05:55:13.9 0.3 45.510 +/-1.928 14.457 +/-2.145 1
2.8 III-IV Hrvatska
2021/12/01 22:44:09.4 0.7 38.471 +/-5.163 14.728 +/-4.704 0
3.6 V-VI Italija
2021/12/01 20:08:59.3 0.2 43.576 +/-1.133 20.551 +/-0.978 1
1.8 Kraljevo
2021/12/01 07:54:21.9 0.6 46.019 +/-1.626 22.789 +/-2.685 0
1.6 Rumunija
2021/12/01 07:21:14.4 0.5 41.653 +/-1.655 20.899 +/-1.825 1
2.6 III-IV Severna Makedonija
2021/12/01 07:13:57.0 0.4 41.621 +/-1.833 20.855 +/-1.807 0
2.1 III Severna Makedonija
2021/12/01 00:27:22.2 0.4 41.792 +/-2.289 22.737 +/-2.437 9
2.4 III Severna Makedonija