Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2016/04/30 18:36:06.8 5.0 40.953 +/-18.718 20.030 +/-6.555 1
3.2 IV-V Albanija
2016/04/30 13:52:00.5 0.4 43.056 +/-1.373 21.792 +/-1.541 0
1.9 Leskovac
2016/04/30 12:39:14.7 0.3 43.049 +/-1.520 21.765 +/-1.696 1
1.7 Leskovac
2016/04/30 11:31:03.5 0.3 43.048 +/-1.396 21.782 +/-1.603 0
1.8 Leskovac
2016/04/30 01:28:43.1 0.5 44.419 +/-1.846 20.975 +/-1.176 0
1.6 Smederevska Palanka
2016/04/28 01:09:28.2 1.6 42.318 +/-4.396 21.653 +/-2.929 0
1.6 Preševo
2016/04/27 17:57:21.9 0.6 44.856 +/-2.318 17.914 +/-1.698 0
2.1 III BiH
2016/04/27 12:25:13.2 0.9 41.928 +/-1.776 19.562 +/-3.065 10
2.1 III Albanija
2016/04/26 02:22:22.7 2.5 43.059 +/-5.109 22.907 +/-7.437 0
1.6 Pirot
2016/04/24 23:08:50.8 0.9 42.023 +/-3.652 20.537 +/-1.915 10
1.5 Albanija
2016/04/23 11:02:52.4 0.3 44.470 +/-1.464 20.615 +/-1.465 0
1.8 Mladenovac
2016/04/19 13:27:48.3 1.5 43.723 +/-2.841 18.917 +/-4.339 0
1.6 BiH
2016/04/19 04:26:49.7 0.5 43.701 +/-2.309 18.830 +/-2.239 4
1.8 BiH
2016/04/19 02:54:31.4 0.6 41.486 +/-3.034 20.360 +/-2.551 17
2.0 III Albanija
2016/04/19 02:51:05.6 0.4 41.748 +/-1.674 20.879 +/-2.007 8
2.0 III BJR Makedonija
2016/04/18 07:13:03.4 0.5 43.092 +/-2.441 20.365 +/-1.789 0
1.6 Novi Pazar
2016/04/17 06:26:18.5 0.7 42.824 +/-3.036 18.354 +/-2.319 17
1.8 BiH
2016/04/17 03:28:14.8 0.5 43.394 +/-1.685 18.047 +/-2.008 0
1.7 BiH
2016/04/17 02:53:23.7 0.3 43.116 +/-1.656 18.033 +/-1.696 0
3.1 IV BiH
2016/04/17 02:48:04.3 1.0 41.370 +/-2.598 22.629 +/-5.401 0
1.8 BJR Makedonija
2016/04/16 15:54:57.9 1.4 43.332 +/-3.300 18.940 +/-4.285 0
1.7 Crna Gora
2016/04/14 06:45:18.2 0.6 43.131 +/-2.616 20.426 +/-1.698 0
1.5 Novi Pazar
2016/04/14 03:43:52.2 0.7 44.315 +/-1.590 19.421 +/-3.013 0
1.5 Krupanj
2016/04/12 20:48:43.9 0.5 42.109 +/-1.842 21.370 +/-1.851 0
1.5 BJR Makedonija
2016/04/12 11:32:20.6 1.3 42.843 +/-3.329 24.044 +/-4.252 0
1.8 Bugarska
2016/04/12 01:37:09.5 0.8 42.538 +/-2.988 19.077 +/-1.773 12
1.6 Crna Gora
2016/04/11 06:06:39.7 2.8 39.633 +/-6.511 21.864 +/-4.171 0
2.9 IV Grčka
2016/04/09 23:18:24.9 0.4 43.487 +/-1.486 20.778 +/-1.326 2
1.6 Baljevac na Ibru
2016/04/09 20:56:49.0 0.3 43.491 +/-1.447 20.780 +/-1.297 5
1.9 Baljevac na Ibru
2016/04/09 19:53:54.2 0.4 44.597 +/-1.508 20.786 +/-1.428 7
1.6 Smederevo
2016/04/09 13:02:35.1 0.8 46.024 +/-2.955 15.818 +/-4.528 14
3.7 V-VI Hrvatska
2016/04/09 06:11:36.7 0.8 41.957 +/-2.071 23.043 +/-3.962 1
1.8 Bugarska
2016/04/08 22:53:01.1 1.5 42.308 +/-2.451 23.519 +/-5.820 2
1.5 Bugarska
2016/04/08 13:21:14.6 1.3 41.594 +/-4.096 24.364 +/-3.398 11
2.1 III Bugarska
2016/04/08 08:22:00.1 0.7 41.934 +/-2.060 22.886 +/-3.591 11
1.8 Bugarska
2016/04/08 02:12:48.0 0.3 43.222 +/-2.068 20.783 +/-1.497 0
1.9 Kopaonik
2016/04/08 01:02:36.1 0.3 41.547 +/-3.719 20.353 +/-1.880 8
2.6 III-IV Albanija
2016/04/07 22:31:33.2 0.8 44.289 +/-2.013 17.126 +/-3.872 1
2.0 III BiH
2016/04/07 14:31:07.7 1.2 41.936 +/-2.149 23.071 +/-4.392 3
1.7 Bugarska
2016/04/07 06:13:29.3 0.4 44.011 +/-1.407 20.146 +/-1.298 3
2.1 III Čačak, Pranjani
2016/04/07 03:56:34.5 1.4 41.960 +/-2.423 23.018 +/-3.901 2
2.0 III Bugarska
2016/04/07 03:56:16.3 0.8 41.960 +/-2.014 23.053 +/-3.771 0
1.6 Bugarska
2016/04/07 00:16:19.1 0.8 41.957 +/-2.050 23.036 +/-3.989 0
1.6 Bugarska
2016/04/06 19:51:08.4 0.9 45.236 +/-2.626 16.937 +/-4.639 7
3.2 IV-V Jasenovac
2016/04/06 18:40:49.2 0.8 41.949 +/-2.070 23.056 +/-4.070 0
1.7 Bugarska
2016/04/06 17:15:30.9 0.2 43.507 +/-1.291 20.348 +/-1.142 1
2.9 IV Ivanjica
2016/04/06 09:05:16.5 1.2 42.396 +/-3.222 21.543 +/-2.056 0
2.3 III Gnjilane
2016/04/06 06:19:24.8 0.9 38.868 +/-4.106 20.428 +/-4.111 10
3.3 V Grčka
2016/04/06 05:36:40.7 0.7 42.420 +/-3.552 18.673 +/-1.847 2
1.8 Crna Gora
2016/04/04 21:20:41.6 0.5 44.602 +/-2.426 18.668 +/-1.910 3
2.0 III BiH
2016/04/04 04:56:53.1 0.6 41.406 +/-4.262 19.818 +/-3.114 21
2.0 III Albanija
2016/04/03 19:09:06.4 0.6 42.208 +/-2.553 20.894 +/-1.958 3
1.5 Prizren
2016/04/02 07:03:53.5 0.5 41.908 +/-2.056 19.187 +/-2.795 13
3.1 IV Crna Gora
2016/04/02 04:30:22.5 0.7 41.953 +/-2.305 19.211 +/-3.412 11
2.0 III Crna Gora
2016/04/01 19:51:11.1 1.2 42.371 +/-4.595 25.919 +/-4.746 10
3.3 V Bugarska
2016/04/01 19:46:11.3 1.9 42.178 +/-17.330 25.541 +/-6.483 9
2.4 III Bugarska
2016/04/01 19:29:59.1 1.8 42.320 +/-12.096 25.541 +/-6.841 7
2.4 III Bugarska