Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2015/06/29 05:38:36.1 0.5 42.880 +/-3.553 18.358 +/-2.566 26
2.3 III BiH
2015/06/28 19:54:22.8 1.9 41.027 +/-7.414 20.121 +/-4.033 4
2.0 III Albanija
2015/06/27 22:18:43.1 0.4 42.085 +/-1.365 21.320 +/-1.491 2
1.8 Skoplje
2015/06/27 15:41:10.6 1.2 44.473 +/-2.543 18.829 +/-4.033 0
1.9 BiH
2015/06/26 03:29:40.2 1.1 45.427 +/-3.108 21.431 +/-2.898 10
1.5 Rumunija
2015/06/25 14:19:07.0 0.4 42.976 +/-1.871 18.761 +/-1.953 10
1.8 Crna Gora
2015/06/25 13:05:43.5 0.4 43.430 +/-1.442 20.972 +/-1.509 1
1.8 Aleksandrovac
2015/06/25 03:08:58.2 1.2 42.010 +/-2.023 22.988 +/-4.050 12
1.5 Bugarska
2015/06/24 01:23:14.3 0.3 43.021 +/-1.923 18.732 +/-1.959 9
2.7 III-IV Crna Gora
2015/06/23 23:08:20.4 0.9 42.741 +/-3.192 17.919 +/-2.291 1
1.7 Hrvatska
2015/06/23 21:50:38.5 0.6 42.250 +/-2.152 19.673 +/-2.702 15
2.0 III Albanija
2015/06/23 21:13:50.3 0.6 41.931 +/-2.344 19.751 +/-3.273 8
2.2 III Albanija
2015/06/23 18:50:50.2 0.5 41.693 +/-2.475 19.804 +/-3.304 7
2.4 III Albanija
2015/06/23 17:17:28.9 1.0 41.792 +/-2.034 22.618 +/-4.337 1
1.9 BJR Makedonija
2015/06/23 15:31:53.8 0.7 41.902 +/-2.824 19.670 +/-3.853 14
2.0 III Albanija
2015/06/23 15:28:40.0 0.4 41.944 +/-2.259 19.746 +/-3.045 2
2.4 III Albanija
2015/06/22 12:30:37.6 0.5 42.410 +/-2.211 18.614 +/-1.968 4
2.9 IV Crna Gora
2015/06/22 10:59:11.6 1.1 42.325 +/-4.507 19.288 +/-2.188 15
1.9 Crna Gora
2015/06/21 06:41:23.0 0.4 44.138 +/-1.560 20.122 +/-1.214 6
1.9 Mionica
2015/06/19 18:55:58.8 0.6 41.793 +/-2.493 19.552 +/-3.145 18
2.0 III Albanija
2015/06/19 15:46:14.1 0.6 42.920 +/-2.222 20.649 +/-1.625 12
2.6 III-IV Kosovska Mitrovica
2015/06/18 21:36:58.3 0.5 42.434 +/-1.677 21.424 +/-1.585 1
1.9 Gnjilane
2015/06/18 05:53:48.7 0.6 42.028 +/-1.873 20.359 +/-2.026 2
1.6 Albanija
2015/06/17 08:27:20.9 1.6 42.557 +/-4.610 23.077 +/-3.010 10
1.7 Bugarska
2015/06/17 01:43:54.3 0.8 44.350 +/-3.414 17.351 +/-3.894 6
2.7 III-IV BiH
2015/06/16 14:35:29.2 0.5 44.377 +/-3.365 18.787 +/-1.967 1
1.7 BiH
2015/06/15 21:49:08.3 0.7 43.462 +/-2.011 18.439 +/-3.481 13
2.3 III BiH
2015/06/15 14:38:00.2 1.6 41.387 +/-6.587 19.762 +/-6.228 13
1.7 Albanija
2015/06/14 17:45:12.9 0.5 43.473 +/-1.627 20.783 +/-1.412 11
1.7 Baljevac na Ibru
2015/06/13 19:47:53.3 0.8 42.729 +/-2.681 21.919 +/-2.257 0
1.5 Vladičin Han
2015/06/13 14:51:11.3 2.1 44.824 +/-6.853 16.507 +/-4.185 0
3.1 IV BiH
2015/06/13 12:47:52.0 2.8 44.558 +/-4.727 22.079 +/-3.652 0
1.5 Bor
2015/06/12 04:25:55.8 0.6 43.993 +/-1.847 19.732 +/-1.932 8
1.6 Bajina Bašta
2015/06/11 11:01:37.1 2.9 44.139 +/-4.593 22.225 +/-4.035 0
1.5 Bor
2015/06/10 18:27:17.4 1.9 44.656 +/-3.451 22.601 +/-3.208 0
2.2 III Rumunija
2015/06/09 02:38:50.7 1.9 43.244 +/-8.031 16.702 +/-6.111 0
2.1 III Hrvatska
2015/06/08 04:28:25.3 1.4 41.787 +/-4.164 22.721 +/-3.815 5
2.2 III BJR Makedonija
2015/06/08 04:15:55.0 1.2 43.411 +/-3.530 17.550 +/-3.840 1
2.3 III BiH
2015/06/08 03:32:35.1 2.5 43.343 +/-5.681 17.572 +/-6.464 21
1.5 BiH
2015/06/08 03:14:30.3 1.2 43.414 +/-2.058 17.444 +/-3.594 0
2.5 III-IV BiH
2015/06/08 01:37:21.8 0.6 42.940 +/-2.262 18.258 +/-2.299 18
2.5 III-IV BiH
2015/06/07 17:14:36.7 1.9 44.526 +/-4.125 22.109 +/-3.604 0
1.5 Donji Milanovac
2015/06/07 01:37:32.9 1.6 41.113 +/-9.060 25.876 +/-8.310 0
3.5 V Bugarska
2015/06/06 18:01:55.2 0.5 43.942 +/-1.473 20.769 +/-1.168 5
1.5 Kragujevac
2015/06/06 13:47:09.5 2.3 42.905 +/-4.865 18.691 +/-5.829 0
1.8 Crna Gora
2015/06/04 13:50:23.5 1.7 42.392 +/-4.170 22.826 +/-3.976 0
1.9 Bugarska
2015/06/04 08:42:36.5 4.1 43.137 +/-21.655 23.303 +/-8.693 0
2.3 III Bugarska
2015/06/03 16:56:27.8 7.2 42.031 +/-10.850 19.227 +/-8.417 180
2.1 III Crna Gora
2015/06/03 14:35:59.8 9.7 41.881 +/-9.610 19.578 +/-7.579 207
2.4 III Albanija
2015/06/03 14:20:35.1 2.0 42.023 +/-4.253 21.676 +/-3.029 18
2.2 III BJR Makedonija
2015/06/02 14:04:19.1 1.3 38.107 +/-3.941 20.283 +/-6.579 0
4.4 VI-VII Grčka
2015/06/02 04:45:12.6 2.1 42.662 +/-6.631 18.708 +/-3.431 30
1.5 Crna Gora
2015/06/02 03:59:41.1 1.1 42.949 +/-4.473 18.561 +/-2.652 9
1.8 Crna Gora
2015/06/02 02:23:09.6 10.0 37.018 +/-45.259 20.289 +/-13.472 96
3.6 V-VI Jonsko more
2015/06/01 12:16:13.1 0.5 41.788 +/-1.756 19.908 +/-1.750 0
2.3 III Albanija
2015/06/01 00:31:59.3 0.3 42.820 +/-1.388 18.646 +/-1.581 17
3.8 V-VI Crna Gora