Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2014/11/29 13:17:51.0 0.4 43.476 +/-1.318 20.560 +/-1.133 1
3.0 IV Baljevac na Ibru
2014/11/29 00:33:07.4 2.9 42.098 +/-8.710 20.464 +/-27.017 0
1.6 Prizren
2014/11/28 07:01:15.3 0.5 43.227 +/-2.366 20.795 +/-1.865 0
1.7 Raška
2014/11/27 09:59:42.6 0.6 41.814 +/-1.916 20.240 +/-2.128 0
2.5 III-IV Albanija
2014/11/27 06:09:51.2 0.6 43.165 +/-2.332 20.808 +/-1.302 0
1.9 Novi Pazar
2014/11/25 18:38:34.4 0.4 43.264 +/-1.585 19.245 +/-1.660 0
2.4 III Crna Gora
2014/11/25 14:23:02.2 0.8 44.778 +/-1.868 19.888 +/-3.485 3
1.5 Šabac
2014/11/25 07:12:03.1 2.4 42.220 +/-6.484 20.353 +/-5.481 4
1.5 Prizren
2014/11/24 18:44:41.6 0.3 43.760 +/-1.552 21.396 +/-1.061 0
1.9 Paraćin
2014/11/24 14:20:36.9 0.6 43.193 +/-2.078 20.806 +/-1.390 9
2.7 III-IV Novi Pazar
2014/11/24 11:05:00.1 3.6 42.830 +/-3.388 22.875 +/-8.740 35
1.5 Bugarska
2014/11/23 15:37:41.2 0.5 43.225 +/-2.006 20.824 +/-1.293 0
2.0 III Novi Pazar
2014/11/23 10:10:00.5 0.3 44.507 +/-1.813 20.921 +/-1.160 10
2.9 IV Mladenovac
2014/11/21 18:15:22.4 2.4 44.985 +/-4.299 21.550 +/-7.356 0
1.6 Bela Crkva
2014/11/21 14:04:27.5 1.2 42.542 +/-3.701 21.348 +/-2.453 0
1.6 Gnjilane
2014/11/20 10:38:27.8 2.6 43.013 +/-7.773 21.451 +/-7.859 0
1.8 Kursumlija
2014/11/19 07:25:43.2 1.5 43.083 +/-6.902 22.097 +/-2.168 0
1.6 Leskovac
2014/11/18 16:53:17.0 0.7 43.025 +/-2.385 20.414 +/-1.827 0
1.8 Novi Pazar
2014/11/17 13:53:09.3 1.0 42.721 +/-2.861 21.269 +/-2.290 7
1.6 Priština
2014/11/17 10:31:59.1 1.5 42.839 +/-2.667 23.357 +/-4.975 7
1.5 Bugarska
2014/11/17 08:33:09.8 1.5 41.047 +/-5.977 20.110 +/-3.793 0
2.3 III Albanija
2014/11/17 05:03:41.9 1.0 45.495 +/-2.540 20.997 +/-1.932 0
1.8 Rumunija
2014/11/16 13:55:28.7 1.2 42.237 +/-3.518 18.394 +/-4.214 10
2.3 III Jadransko more
2014/11/16 02:17:54.4 2.7 40.650 +/-4.786 20.900 +/-3.781 0
2.9 IV Grčka
2014/11/15 20:19:54.5 0.4 43.197 +/-1.865 20.921 +/-1.270 0
2.3 III Kuršumlija
2014/11/15 12:42:08.8 1.8 43.004 +/-3.203 20.603 +/-1.592 10
1.5 Kosovska Mitrovica
2014/11/15 07:02:15.8 1.5 46.046 +/-3.475 20.514 +/-4.342 11
1.9 Mokrin
2014/11/15 03:33:39.5 3.3 43.550 +/-8.210 21.984 +/-6.604 0
1.9 Soko Banja
2014/11/15 03:32:07.2 3.2 41.962 +/-15.093 22.112 +/-8.203 27
1.6 BJR Makedonija
2014/11/13 19:04:06.4 0.9 42.537 +/-3.016 22.977 +/-2.119 6
1.6 Bugarska
2014/11/13 17:11:11.4 2.7 41.796 +/-5.271 22.829 +/-3.779 0
1.7 BJR Makedonija
2014/11/13 15:34:21.0 1.7 42.538 +/-3.404 22.788 +/-3.966 15
1.7 Bugarska
2014/11/13 09:37:51.7 1.2 38.364 +/-4.351 20.029 +/-6.471 0
4.3 VI Grčka
2014/11/13 05:32:36.3 1.4 41.860 +/-4.619 20.103 +/-3.216 0
2.0 III Albanija
2014/11/12 21:16:21.4 1.3 44.064 +/-1.796 19.127 +/-3.853 2
1.9 BiH
2014/11/12 13:45:32.6 1.3 44.218 +/-4.614 22.184 +/-2.784 2
1.6 Negotin
2014/11/12 12:53:20.1 2.1 43.129 +/-4.460 18.816 +/-4.706 0
1.8 Crna Gora
2014/11/12 10:56:04.0 1.8 43.381 +/-2.846 23.617 +/-4.617 0
1.6 Bugarska
2014/11/12 06:31:35.0 1.5 38.149 +/-4.456 20.489 +/-7.719 0
3.9 VI Grčka
2014/11/12 02:20:51.9 0.3 43.917 +/-1.308 21.320 +/-1.123 1
2.6 III-IV Ćuprija
2014/11/11 20:43:05.9 2.5 41.539 +/-5.827 22.469 +/-4.172 0
1.7 BJR Makedonija
2014/11/11 13:16:22.6 1.4 41.238 +/-3.923 22.620 +/-3.724 0
2.3 III BJR Makedonija
2014/11/10 13:04:38.0 2.7 42.148 +/-8.751 24.476 +/-7.708 8
1.8 Bugarska
2014/11/10 10:55:42.6 1.3 42.823 +/-2.479 23.332 +/-5.076 10
1.5 Bugarska
2014/11/10 06:16:37.5 1.2 37.117 +/-11.729 29.565 +/-12.004 3
4.1 VI Turska
2014/11/09 22:40:27.7 1.9 42.584 +/-5.328 17.640 +/-4.680 0
2.0 III Hrvatska
2014/11/08 23:15:42.2 0.9 37.957 +/-7.329 20.101 +/-6.323 26
5.1 VII Grčka
2014/11/08 04:31:14.2 2.5 42.119 +/-5.500 19.528 +/-9.672 21
1.9 Crna Gora
2014/11/08 03:54:47.6 0.7 42.414 +/-1.702 19.759 +/-5.209 7
2.0 III Crna Gora
2014/11/08 00:08:27.2 2.3 42.748 +/-8.908 16.922 +/-15.124 43
2.5 III-IV Lastovo, Hrvatska
2014/11/07 20:59:29.9 0.5 43.407 +/-1.515 21.019 +/-1.236 6
1.6 Aleksandrovac
2014/11/07 14:52:35.3 2.1 42.448 +/-3.721 21.238 +/-2.211 20
1.6 Gnjilane
2014/11/07 14:13:02.9 0.9 42.644 +/-2.968 20.934 +/-1.997 7
1.6 Priština
2014/11/07 07:41:28.9 2.7 37.169 +/-9.276 20.348 +/-7.827 88
5.1 VII Grcka
2014/11/07 07:01:38.4 1.7 42.408 +/-3.483 23.069 +/-3.027 21
2.6 III-IV Bugarska
2014/11/06 13:06:36.8 2.2 43.365 +/-5.212 18.683 +/-6.493 0
1.7 BiH
2014/11/06 10:26:02.4 2.1 44.494 +/-3.204 18.651 +/-5.810 27
1.8 BiH
2014/11/06 10:21:24.3 1.7 41.926 +/-5.308 23.042 +/-3.470 4
2.2 III BJR Makedonija
2014/11/06 07:05:39.4 0.9 42.823 +/-2.833 21.140 +/-1.656 0
1.7 Kosovska Mitrovica
2014/11/05 20:22:23.6 1.8 41.864 +/-5.309 22.255 +/-4.506 0
1.6 BJR Makedonija
2014/11/05 19:19:35.7 2.5 41.849 +/-5.608 22.276 +/-5.528 1
1.8 BJR Makedonija
2014/11/05 03:40:49.6 1.3 42.012 +/-4.439 23.175 +/-4.553 13
2.2 III Bugarska
2014/11/05 01:58:21.1 1.8 41.817 +/-4.268 22.988 +/-4.943 3
2.6 III-IV BJR Makedonija
2014/11/04 00:47:00.5 0.5 43.455 +/-1.646 20.546 +/-1.245 0
1.8 Baljevac na Ibru
2014/11/03 06:31:30.6 1.5 42.572 +/-4.009 20.011 +/-4.382 12
1.6 Crna Gora
2014/11/03 02:08:29.5 1.8 42.994 +/-2.817 17.587 +/-5.132 0
1.7 Hrvatska
2014/11/02 19:42:04.9 0.5 42.103 +/-1.681 21.233 +/-1.622 0
1.8 Štrpce
2014/11/02 04:17:30.6 1.0 45.129 +/-2.022 22.353 +/-3.612 0
1.9 Rumunija
2014/11/01 07:16:08.7 1.6 45.099 +/-3.464 22.243 +/-8.431 0
1.7 Rumunija
2014/11/01 05:37:11.5 1.1 45.132 +/-2.244 22.288 +/-4.266 0
1.7 Rumunija
2014/11/01 02:46:10.4 0.4 43.516 +/-1.552 20.756 +/-1.098 2
1.9 Baljevac na Ibru
2014/11/01 01:42:09.5 0.5 43.465 +/-1.927 20.547 +/-1.212 0
1.9 Baljevac na Ibru