Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2018/10/19 12:06:51.2 1.3 42.448 +/-3.806 23.105 +/-2.659 0
1.6 Бугарска
2018/10/19 05:32:02.4 0.3 43.258 +/-1.491 21.196 +/-1.191 0
1.6 Куршумлија
2018/10/17 13:24:44.6 1.5 41.404 +/-4.639 22.577 +/-3.602 15
2.1 III БЈР Македонија
2018/10/16 07:42:49.9 0.6 42.667 +/-1.916 18.864 +/-1.827 5
1.8 Црна Гора
2018/10/15 13:21:06.8 1.8 42.415 +/-5.401 21.229 +/-2.731 0
1.5 Урошевац
2018/10/15 09:29:53.0 1.9 40.433 +/-5.459 23.526 +/-6.096 0
2.3 III Грчка
2018/10/15 09:02:42.0 0.9 40.334 +/-3.279 23.914 +/-5.111 7
4.2 VI Грчка
2018/10/15 08:34:21.5 1.2 38.851 +/-24.532 22.095 +/-5.737 8
3.2 IV-V Грчка
2018/10/15 07:00:14.2 2.2 40.763 +/-9.813 24.174 +/-7.537 0
2.2 III Грчка
2018/10/15 00:33:40.7 0.7 43.409 +/-2.162 17.353 +/-3.275 2
1.7 БиХ
2018/10/14 18:46:13.4 0.6 41.603 +/-1.503 20.213 +/-1.856 0
1.9 Албанија
2018/10/14 03:24:15.6 0.6 41.851 +/-2.683 23.693 +/-1.894 0
1.8 Бугарска
2018/10/13 20:06:51.5 0.6 41.233 +/-1.852 23.595 +/-2.686 0
2.0 III Грчка
2018/10/13 13:24:41.3 0.7 44.353 +/-2.067 17.642 +/-2.179 17
2.1 III БиХ
2018/10/13 08:45:01.8 3.9 38.956 +/-10.981 22.486 +/-4.576 0
3.3 V Грчка
2018/10/13 04:57:06.3 1.0 43.514 +/-2.675 17.143 +/-3.219 0
2.2 III Хрватска
2018/10/13 02:58:15.9 1.5 39.630 +/-4.957 20.388 +/-3.481 0
3.1 IV Грчка
2018/10/13 01:55:33.7 2.1 41.775 +/-9.503 13.825 +/-12.281 0
3.4 V Италија
2018/10/12 08:07:43.0 0.9 44.127 +/-2.780 17.689 +/-2.888 4
1.7 БиХ
2018/10/12 06:48:12.1 1.0 41.238 +/-2.860 23.711 +/-2.294 25
2.7 III-IV Грчка
2018/10/12 00:37:30.9 2.1 36.835 +/-8.294 21.233 +/-8.232 0
3.8 V-VI Грчка
2018/10/11 06:54:18.4 1.2 45.548 +/-3.167 20.455 +/-2.099 12
2.1 III Зрењанин
2018/10/11 04:47:35.3 1.0 41.982 +/-3.010 20.159 +/-2.391 17
2.0 III Албанија
2018/10/11 03:41:59.1 0.5 41.864 +/-1.679 20.845 +/-2.613 10
1.9 БЈР Македонија
2018/10/10 03:05:35.4 1.9 39.963 +/-3.951 19.609 +/-3.440 0
2.2 III Албанија
2018/10/10 02:19:27.0 0.3 43.860 +/-1.339 20.664 +/-1.047 6
1.6 Крагујевац
2018/10/09 20:40:00.4 1.1 41.121 +/-3.380 24.489 +/-3.443 14
3.0 IV Грчка
2018/10/09 18:47:35.6 1.0 43.702 +/-2.155 16.970 +/-3.910 10
2.2 III БиХ
2018/10/09 18:32:24.9 1.0 43.731 +/-2.097 17.051 +/-3.724 10
2.1 III БиХ
2018/10/09 09:33:46.6 0.6 42.194 +/-8.385 24.493 +/-4.365 0
1.8 Бугарска
2018/10/09 05:26:28.1 2.8 41.749 +/-4.549 19.665 +/-2.552 10
1.7 Албанија
2018/10/08 13:15:57.8 1.0 42.473 +/-2.307 21.070 +/-1.682 9
1.5 Штимље
2018/10/08 06:51:19.5 1.0 42.945 +/-2.693 18.524 +/-3.324 9
1.8 БиХ
2018/10/06 13:39:44.4 1.1 41.859 +/-1.797 19.433 +/-3.348 15
2.0 III Црна Гора
2018/10/06 08:18:29.8 1.1 41.561 +/-2.364 22.312 +/-5.036 0
1.6 БЈР Македонија
2018/10/05 19:02:18.1 1.1 43.140 +/-3.254 17.997 +/-3.092 7
1.5 БиХ
2018/10/05 16:35:26.3 1.2 41.177 +/-3.492 20.092 +/-2.696 8
2.0 III Албанија
2018/10/05 11:51:19.2 1.0 44.595 +/-3.296 21.785 +/-2.132 0
1.5 Голубац
2018/10/05 09:21:08.0 0.6 41.910 +/-1.963 19.696 +/-2.198 0
1.7 Албанија
2018/10/05 05:17:22.0 1.3 41.282 +/-3.567 21.034 +/-1.983 19
2.4 III БЈР Македонија
2018/10/04 10:25:20.2 2.4 41.607 +/-4.898 20.452 +/-3.648 21
1.9 Албанија
2018/10/03 20:40:44.1 1.4 40.657 +/-3.772 23.576 +/-2.895 30
1.9 Грчка
2018/10/03 09:46:47.2 0.6 43.220 +/-2.370 19.891 +/-2.535 0
1.6 Пријепоље
2018/10/03 04:07:37.5 1.5 40.665 +/-4.874 19.564 +/-3.856 7
2.5 III-IV Албанија
2018/10/03 02:52:28.0 0.9 43.941 +/-2.147 18.268 +/-2.911 0
1.6 БиХ
2018/10/02 12:00:38.8 1.8 41.726 +/-4.816 24.678 +/-3.492 0
2.1 III Бугарска
2018/10/02 04:01:54.4 8.6 37.041 +/-52.575 21.212 +/-12.896 0
3.6 V-VI Грчка
2018/10/01 15:09:38.7 0.6 41.392 +/-2.530 19.974 +/-2.600 7
2.5 III-IV Албанија
2018/10/01 10:59:15.4 0.3 44.623 +/-1.091 21.794 +/-1.949 0
1.6 Голубац
2018/10/01 08:39:37.1 0.5 41.469 +/-2.663 19.591 +/-2.592 12
2.6 III-IV Албанија
2018/10/01 01:28:20.4 1.3 45.646 +/-4.537 18.915 +/-2.573 6
1.7 Апатин
2018/10/01 00:52:04.9 0.6 43.377 +/-1.632 17.469 +/-2.955 5
2.5 III-IV Хрватска