Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2017/07/23 01:33:00.1 0.4 41.162 +/-1.267 20.859 +/-1.379 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/23 00:07:04.3 1.2 41.115 +/-2.803 20.818 +/-2.174 4
1.6 БЈР Македонија
2017/07/22 21:47:12.1 1.1 43.371 +/-2.612 17.373 +/-3.274 11
1.9 БиХ
2017/07/22 21:05:56.0 0.6 42.719 +/-1.688 18.853 +/-1.350 15
2.2 III Црна Гора
2017/07/22 20:15:57.7 3.1 41.939 +/-5.879 23.778 +/-5.935 0
1.5 Бугарска
2017/07/22 07:55:33.8 0.5 44.241 +/-1.521 20.115 +/-1.507 0
1.5 Ваљево
2017/07/22 02:49:44.5 0.5 41.120 +/-2.793 20.866 +/-1.597 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/22 01:53:03.1 0.9 41.088 +/-2.532 20.833 +/-2.506 2
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/22 01:05:31.3 0.7 41.457 +/-2.302 19.790 +/-2.563 9
2.7 III-IV Албанија
2017/07/21 23:16:44.4 0.9 43.403 +/-2.050 17.375 +/-2.844 1
1.7 БиХ
2017/07/20 20:19:44.5 0.5 41.150 +/-2.481 20.827 +/-2.037 1
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/20 14:02:47.3 0.5 41.168 +/-1.819 20.838 +/-1.876 0
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/20 09:22:25.4 0.8 41.117 +/-2.802 20.861 +/-2.194 3
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/19 19:48:10.1 0.5 41.151 +/-1.923 20.891 +/-1.575 5
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/19 16:45:34.4 0.7 41.112 +/-2.833 20.830 +/-2.020 2
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/19 13:45:51.0 0.7 41.132 +/-2.512 20.912 +/-2.025 1
1.9 БЈР Македонија
2017/07/19 10:41:03.0 1.5 42.964 +/-4.636 24.560 +/-5.275 0
1.8 Бугарска
2017/07/19 04:00:44.4 0.6 41.119 +/-2.143 20.945 +/-1.869 0
1.9 БЈР Македонија
2017/07/18 16:46:34.9 0.7 41.730 +/-1.693 19.965 +/-2.151 3
2.1 III Албанија
2017/07/18 09:06:45.0 6.3 43.035 +/-4.345 23.868 +/-14.541 35
1.6 Бугарска
2017/07/18 07:53:39.3 1.1 41.969 +/-3.831 21.572 +/-2.241 2
1.6 БЈР Македонија
2017/07/17 21:01:58.6 0.7 43.625 +/-1.893 18.349 +/-1.994 4
1.5 БиХ
2017/07/17 18:32:29.1 0.6 41.217 +/-1.692 22.046 +/-1.604 12
1.9 БЈР Македонија
2017/07/17 07:40:37.2 0.4 43.454 +/-1.564 20.101 +/-1.624 0
1.5 Нова Варош
2017/07/16 17:52:09.0 1.4 41.066 +/-4.719 20.937 +/-2.538 0
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/16 06:03:43.3 1.2 38.943 +/-7.713 20.310 +/-7.237 0
3.4 V Грчка
2017/07/16 04:02:19.8 0.5 41.113 +/-2.341 20.873 +/-1.974 8
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/15 18:52:16.1 2.1 41.126 +/-3.425 20.744 +/-5.112 3
1.9 БЈР Македонија
2017/07/15 18:50:06.3 1.2 41.084 +/-3.051 20.767 +/-5.051 8
1.9 БЈР Македонија
2017/07/15 17:28:44.6 1.4 45.031 +/-1.794 23.369 +/-5.091 10
1.7 Румунија
2017/07/15 14:19:14.8 1.3 41.123 +/-3.507 20.897 +/-3.161 0
1.8 БЈР Македонија
2017/07/15 13:39:52.4 1.7 38.704 +/-5.431 22.701 +/-6.129 0
2.6 III-IV Грчка
2017/07/15 11:39:15.9 1.2 41.089 +/-3.308 20.167 +/-2.763 21
2.5 III-IV Албанија
2017/07/15 10:44:11.6 0.3 42.042 +/-1.290 21.238 +/-1.826 8
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/15 03:05:22.4 1.3 38.679 +/-4.160 22.457 +/-5.345 37
3.8 V-VI Грчка
2017/07/15 02:47:44.0 1.4 38.691 +/-5.053 22.268 +/-5.697 0
3.1 IV Грчка
2017/07/15 02:16:17.0 1.5 38.621 +/-4.638 22.630 +/-5.872 0
3.2 IV-V Грчка
2017/07/15 01:42:35.5 2.1 38.565 +/-5.448 22.701 +/-6.314 0
2.3 III Грчка
2017/07/15 01:35:53.2 1.3 38.709 +/-5.036 22.435 +/-5.760 0
3.2 IV-V Грчка
2017/07/15 01:22:10.3 13.0 38.721 +/-19.323 22.296 +/-8.736 17
4.1 VI Грчка
2017/07/14 23:21:01.0 0.6 41.149 +/-1.946 20.858 +/-1.989 0
1.9 БЈР Македонија
2017/07/14 22:49:35.3 0.5 41.118 +/-2.766 20.857 +/-1.781 4
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/14 21:39:06.7 0.4 41.131 +/-1.751 20.836 +/-1.748 2
2.9 IV БЈР Македонија
2017/07/14 16:58:16.2 0.4 41.171 +/-1.505 20.868 +/-1.720 2
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/14 10:39:17.2 1.2 38.635 +/-5.059 22.539 +/-6.174 0
2.7 III-IV Грчка
2017/07/14 06:42:56.9 0.8 42.215 +/-1.674 19.712 +/-2.341 3
2.0 III Албанија
2017/07/14 06:26:30.7 0.6 41.129 +/-1.951 20.876 +/-1.652 8
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/14 05:42:04.1 4.7 41.113 +/-10.784 20.113 +/-6.212 0
2.3 III Албанија
2017/07/14 04:07:44.4 1.9 41.155 +/-2.285 20.710 +/-2.553 4
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/14 00:01:04.0 1.6 41.042 +/-2.899 20.727 +/-3.991 4
2.0 III Албанија
2017/07/13 23:01:30.5 2.6 41.971 +/-5.242 20.195 +/-3.859 24
1.6 Албанија
2017/07/13 16:37:43.8 0.3 43.992 +/-1.427 20.575 +/-1.177 0
1.8 Крагујевац
2017/07/13 12:09:41.3 0.5 43.417 +/-1.561 20.111 +/-1.585 0
1.7 Нова Варош
2017/07/13 07:24:27.5 0.6 42.166 +/-1.370 20.653 +/-1.743 2
2.5 III-IV Призрен
2017/07/12 23:49:30.4 1.2 41.132 +/-2.100 20.706 +/-2.234 13
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/12 22:19:53.9 0.6 41.182 +/-1.364 20.908 +/-1.337 3
3.4 V БЈР Македонија
2017/07/12 21:36:41.3 2.3 38.703 +/-7.495 20.612 +/-9.196 0
3.1 IV Грчка
2017/07/12 20:02:35.8 0.4 41.173 +/-1.872 20.865 +/-1.950 1
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/12 17:17:40.3 0.9 44.427 +/-4.084 18.010 +/-2.747 2
1.9 БиХ
2017/07/12 17:01:44.4 3.3 41.468 +/-4.168 20.702 +/-2.783 7
1.7 БЈР Македонија
2017/07/12 15:06:34.9 1.4 42.083 +/-7.798 24.254 +/-3.434 2
1.5 Бугарска
2017/07/12 13:01:54.0 1.3 43.171 +/-2.741 20.884 +/-4.600 10
1.5 Нови Пазар
2017/07/12 03:37:02.9 0.9 40.872 +/-3.474 22.636 +/-2.514 17
1.6 Грчка
2017/07/11 08:53:45.7 1.0 41.153 +/-2.974 20.847 +/-3.443 7
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/11 01:40:29.8 1.4 41.126 +/-2.510 20.717 +/-3.124 3
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/10 23:18:59.4 1.6 41.157 +/-4.304 20.790 +/-3.737 2
1.7 БЈР Македонија
2017/07/10 19:31:36.6 12.6 41.294 +/-21.598 22.796 +/-6.588 18
1.5 БЈР Македонија
2017/07/10 19:08:44.9 2.5 41.350 +/-8.202 20.630 +/-8.438 0
1.5 БЈР Македонија
2017/07/10 14:23:41.1 2.2 43.095 +/-5.426 19.919 +/-3.979 0
1.5 Нови Пазар
2017/07/10 10:20:51.2 0.5 43.423 +/-1.463 20.104 +/-1.599 0
1.5 Нова Варош
2017/07/10 07:47:18.6 0.5 43.423 +/-1.456 20.115 +/-1.385 0
1.7 Нова Варош
2017/07/10 07:38:44.5 0.4 43.438 +/-1.513 20.095 +/-1.929 0
2.5 III-IV Нова Варош
2017/07/10 03:05:43.1 0.6 41.124 +/-3.710 20.871 +/-1.721 2
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/10 02:39:21.7 0.6 41.113 +/-3.632 20.884 +/-1.659 6
3.2 IV-V БЈР Македонија
2017/07/10 02:37:04.0 0.6 41.113 +/-3.583 20.871 +/-1.653 1
3.1 IV БЈР Македонија
2017/07/10 02:16:37.7 0.6 41.100 +/-3.303 20.899 +/-1.805 1
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/10 00:12:06.5 0.5 41.109 +/-3.757 20.849 +/-1.718 4
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/09 10:44:32.0 0.5 41.145 +/-2.607 20.915 +/-1.569 0
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/09 05:51:39.1 0.8 43.116 +/-2.598 17.268 +/-2.787 0
3.3 V Хрватска
2017/07/08 23:23:21.5 0.7 41.131 +/-3.481 21.049 +/-1.664 4
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/08 20:52:59.6 0.5 41.129 +/-3.299 20.876 +/-1.603 3
3.5 V БЈР Македонија
2017/07/08 19:31:33.5 0.6 41.068 +/-3.142 20.882 +/-1.605 7
3.6 V-VI БЈР Македонија
2017/07/08 16:30:20.1 0.7 41.080 +/-3.747 20.942 +/-1.713 4
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/08 15:10:47.4 0.6 41.132 +/-3.418 20.943 +/-1.658 1
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/08 14:41:08.1 0.4 43.387 +/-1.424 19.251 +/-1.519 0
2.0 III Црна Гора
2017/07/08 12:32:43.5 0.3 43.450 +/-1.170 20.128 +/-1.243 0
2.0 III Нова Варош
2017/07/08 05:40:11.4 0.4 44.310 +/-1.803 21.000 +/-1.193 0
1.8 Велика Плана
2017/07/08 01:20:11.3 0.4 43.431 +/-1.597 20.115 +/-1.606 1
1.7 Нова Варош
2017/07/08 01:17:07.8 0.8 41.041 +/-3.777 20.908 +/-1.847 1
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/08 00:49:32.1 0.7 41.079 +/-3.706 20.875 +/-1.775 3
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/07 23:10:02.5 0.6 41.101 +/-3.243 20.893 +/-1.613 4
3.1 IV БЈР Македонија
2017/07/07 22:57:39.9 0.7 41.986 +/-1.886 19.312 +/-3.358 5
2.4 III Црна Гора
2017/07/07 22:54:32.6 0.6 41.121 +/-3.493 20.917 +/-1.646 3
3.4 V БЈР Македонија
2017/07/07 22:04:11.5 0.7 41.048 +/-3.523 20.939 +/-1.729 4
3.5 V БЈР Македонија
2017/07/07 21:17:11.4 0.4 42.379 +/-1.453 19.923 +/-1.860 4
2.3 III Албанија
2017/07/07 21:05:10.3 0.7 41.078 +/-3.612 20.929 +/-1.690 3
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/07 19:38:40.2 0.6 41.094 +/-3.419 20.905 +/-1.499 5
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/07 14:42:09.0 1.0 42.151 +/-3.434 19.345 +/-2.299 4
2.0 III Црна Гора
2017/07/07 14:24:36.0 0.9 41.054 +/-3.581 20.895 +/-1.652 7
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/07 10:13:37.3 0.7 41.104 +/-3.800 20.914 +/-1.757 2
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/07 06:02:34.2 0.7 41.108 +/-3.841 20.896 +/-1.770 3
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/07 05:18:26.5 0.5 41.104 +/-3.680 20.888 +/-1.642 7
3.2 IV-V БЈР Македонија
2017/07/07 05:16:18.8 0.6 41.080 +/-3.552 20.918 +/-1.675 4
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/07 04:54:33.1 0.5 41.172 +/-3.191 21.011 +/-1.664 4
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/07 01:07:40.0 0.8 41.093 +/-3.791 20.904 +/-1.737 4
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/06 23:06:59.8 0.7 41.069 +/-3.399 20.872 +/-1.852 5
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/06 17:34:06.1 1.0 41.066 +/-4.158 20.889 +/-2.106 2
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/06 13:19:25.0 0.7 41.105 +/-3.792 20.875 +/-1.711 1
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/06 09:12:54.6 0.6 41.042 +/-3.329 20.938 +/-1.692 2
3.7 V-VI БЈР Македонија
2017/07/06 08:08:52.1 0.4 44.318 +/-1.957 20.997 +/-1.442 5
2.5 III-IV Смедеревса Паланка
2017/07/06 06:31:59.0 0.9 41.047 +/-3.691 20.892 +/-1.812 1
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/06 02:20:12.2 0.7 41.111 +/-3.765 20.929 +/-1.730 1
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/05 19:58:03.2 0.7 41.091 +/-3.571 20.882 +/-1.712 3
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/05 16:44:25.7 0.8 41.100 +/-3.818 20.904 +/-1.753 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/05 16:10:56.7 0.7 41.092 +/-3.914 20.912 +/-1.799 1
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/05 12:47:45.4 0.7 41.067 +/-3.471 20.883 +/-1.692 0
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/05 11:51:56.1 0.6 41.096 +/-3.456 20.911 +/-1.586 3
3.1 IV БЈР Македонија
2017/07/05 06:41:58.0 0.6 41.118 +/-2.727 20.867 +/-1.474 0
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/05 04:29:31.1 0.8 41.005 +/-3.426 20.974 +/-1.936 0
3.6 V-VI БЈР Македонија
2017/07/05 01:01:59.9 0.7 41.000 +/-3.604 20.993 +/-1.871 0
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 23:37:07.8 0.8 40.980 +/-3.564 20.965 +/-1.815 0
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/04 23:16:21.6 0.7 40.994 +/-3.381 20.961 +/-2.098 1
2.9 IV БЈР Македонија
2017/07/04 22:05:14.9 0.7 41.063 +/-3.442 20.884 +/-1.974 3
3.7 V-VI БЈР Македонија
2017/07/04 20:50:00.6 1.1 41.056 +/-4.050 20.862 +/-1.946 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/04 20:33:57.4 0.8 41.076 +/-4.086 20.973 +/-2.192 1
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/04 20:07:07.9 0.9 41.040 +/-3.804 20.899 +/-1.814 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 19:46:52.8 0.9 41.075 +/-4.099 20.995 +/-1.927 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/04 19:41:17.1 0.9 41.094 +/-4.357 20.936 +/-2.086 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/04 18:46:37.5 1.2 41.046 +/-4.185 20.937 +/-1.937 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 17:42:47.5 0.4 45.152 +/-1.272 22.274 +/-2.069 4
2.6 III-IV Румунија
2017/07/04 11:19:28.8 0.7 41.124 +/-3.953 20.902 +/-1.595 3
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/04 11:10:41.1 0.7 41.086 +/-3.369 20.865 +/-1.564 0
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 10:45:03.5 0.6 41.121 +/-4.057 20.890 +/-1.613 0
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 10:39:07.9 0.5 41.155 +/-3.819 20.912 +/-1.678 2
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 10:31:15.7 0.7 41.109 +/-4.092 20.895 +/-1.600 1
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 09:59:55.9 0.7 41.092 +/-4.206 20.882 +/-1.871 4
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/04 08:27:54.2 0.5 41.134 +/-3.380 20.904 +/-1.601 4
3.6 V-VI БЈР Македонија
2017/07/04 07:47:27.1 0.9 41.063 +/-3.390 20.922 +/-1.510 0
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 07:20:01.9 0.6 41.152 +/-3.862 20.906 +/-1.754 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/04 06:36:40.2 0.6 41.100 +/-3.632 20.895 +/-1.690 5
3.5 V БЈР Македонија
2017/07/04 06:19:58.9 0.8 41.084 +/-4.288 20.895 +/-1.730 0
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/04 05:01:36.2 1.1 41.079 +/-4.785 20.898 +/-1.926 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 03:59:33.3 1.0 41.007 +/-3.812 20.919 +/-1.938 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 03:17:16.9 0.7 41.039 +/-3.395 20.884 +/-1.708 1
3.3 V БЈР Македонија
2017/07/04 03:10:25.6 0.7 41.124 +/-3.824 20.848 +/-1.711 5
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 02:32:23.2 0.7 41.107 +/-4.197 20.890 +/-1.687 3
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/04 01:55:05.3 0.7 41.111 +/-3.383 20.896 +/-1.611 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/04 01:32:55.9 0.6 41.150 +/-3.813 20.903 +/-1.680 4
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/04 01:08:11.0 1.0 41.063 +/-3.898 20.875 +/-1.683 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/04 00:55:04.6 0.7 41.118 +/-3.346 20.944 +/-1.646 0
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/04 00:32:59.0 0.6 41.109 +/-3.851 20.900 +/-1.726 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/04 00:15:37.9 1.6 41.070 +/-5.398 20.952 +/-3.181 0
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/04 00:00:13.8 0.9 41.080 +/-3.908 20.939 +/-1.953 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/03 23:50:35.2 0.7 41.107 +/-4.188 20.886 +/-1.686 3
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 23:42:34.3 0.6 41.104 +/-3.360 20.896 +/-1.569 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 23:37:35.9 0.6 41.104 +/-3.993 20.921 +/-1.639 3
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 23:21:16.2 1.5 41.006 +/-5.047 21.019 +/-2.708 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/03 22:40:28.7 0.8 41.040 +/-3.531 20.954 +/-1.699 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 22:07:27.6 0.6 41.100 +/-4.139 20.937 +/-1.651 4
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 22:04:21.4 1.4 41.080 +/-6.190 20.942 +/-2.722 0
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/03 21:39:33.9 1.2 40.953 +/-4.518 20.995 +/-2.412 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 21:36:04.0 0.7 41.114 +/-4.166 20.943 +/-2.008 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 21:34:15.2 0.7 41.076 +/-3.707 20.892 +/-1.716 2
2.9 IV БЈР Македонија
2017/07/03 21:03:52.2 0.7 41.080 +/-3.607 20.912 +/-1.649 1
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 21:01:59.1 0.6 41.119 +/-3.278 20.938 +/-1.546 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 20:45:58.9 0.4 41.152 +/-3.569 20.880 +/-1.623 1
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 20:37:37.0 0.6 41.118 +/-3.638 20.901 +/-1.686 3
2.7 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 20:05:58.1 0.6 41.059 +/-3.526 20.905 +/-1.670 2
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 19:29:38.8 0.7 41.085 +/-4.036 20.926 +/-1.730 1
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/03 19:22:09.9 0.4 41.145 +/-2.805 20.901 +/-1.730 1
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 18:30:12.3 0.4 41.137 +/-3.345 20.857 +/-1.561 5
3.6 V-VI БЈР Македонија
2017/07/03 18:28:16.0 0.5 41.111 +/-3.588 20.873 +/-1.688 8
3.4 V БЈР Македонија
2017/07/03 18:24:21.6 0.6 41.085 +/-3.317 20.943 +/-1.539 2
3.0 IV БЈР Македонија
2017/07/03 18:03:23.8 0.5 41.095 +/-3.235 20.884 +/-1.587 5
3.6 V-VI БЈР Македонија
2017/07/03 17:56:45.9 0.9 41.049 +/-4.288 20.890 +/-1.785 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 17:54:43.4 0.5 41.157 +/-2.337 20.867 +/-2.169 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/03 17:48:55.1 0.6 41.180 +/-3.690 20.805 +/-5.010 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/03 17:25:41.8 1.0 41.098 +/-4.474 20.878 +/-2.185 0
2.0 III БЈР Македонија
2017/07/03 17:04:46.4 0.7 41.121 +/-3.770 20.896 +/-1.728 2
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 17:02:13.6 0.7 41.094 +/-4.465 20.885 +/-1.911 2
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/03 16:14:14.5 0.5 41.143 +/-3.701 20.890 +/-1.562 5
3.3 V БЈР Македонија
2017/07/03 15:49:39.8 0.6 41.107 +/-3.619 20.928 +/-1.735 2
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 15:47:56.9 0.9 41.054 +/-4.001 20.893 +/-1.771 0
2.1 III БЈР Македонија
2017/07/03 15:08:08.8 0.7 41.085 +/-4.414 20.878 +/-1.782 2
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 14:34:49.5 0.7 41.055 +/-3.753 20.944 +/-1.536 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 14:27:20.3 0.8 41.123 +/-3.632 20.840 +/-2.919 0
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 14:01:18.9 0.7 41.064 +/-3.928 20.943 +/-2.143 2
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 13:54:36.5 0.7 41.121 +/-4.591 20.918 +/-2.196 0
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 12:55:57.7 1.0 41.117 +/-4.228 20.858 +/-2.337 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/03 12:31:27.1 0.9 41.055 +/-3.748 20.889 +/-1.767 0
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 12:25:18.4 0.6 41.127 +/-3.519 20.930 +/-1.602 1
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 12:21:44.6 0.5 41.155 +/-3.776 20.860 +/-1.787 2
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 12:17:14.0 0.7 41.094 +/-3.620 20.902 +/-1.702 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 12:08:29.2 0.6 41.091 +/-3.870 20.902 +/-1.623 3
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 12:05:39.8 0.6 41.106 +/-3.600 20.943 +/-1.765 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 11:54:50.3 0.6 41.097 +/-3.224 20.897 +/-1.537 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 11:51:47.5 0.9 41.105 +/-3.711 20.926 +/-1.867 0
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/03 11:47:09.5 1.1 41.035 +/-4.584 20.936 +/-2.055 0
2.4 III БЈР Македонија
2017/07/03 11:32:37.9 1.3 40.947 +/-5.410 21.057 +/-2.817 0
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/03 11:30:18.2 1.3 41.088 +/-5.701 20.901 +/-2.789 0
2.2 III БЈР Македонија
2017/07/03 11:18:20.0 0.4 41.140 +/-2.421 20.864 +/-2.008 6
4.8 VII БЈР Македонија
2017/07/03 01:54:11.4 0.5 41.097 +/-3.426 20.931 +/-1.516 3
3.5 V БЈР Македонија
2017/07/03 01:09:37.1 0.7 41.078 +/-3.646 20.893 +/-1.664 4
2.8 III-IV БЈР Македонија
2017/07/02 18:46:19.7 0.3 43.445 +/-1.408 20.105 +/-1.376 0
1.6 Нова Варош
2017/07/02 14:49:28.6 0.3 43.442 +/-1.468 20.108 +/-1.462 0
1.5 Нова Варош
2017/07/02 12:31:43.8 0.3 41.141 +/-2.741 20.899 +/-1.417 1
2.5 III-IV БЈР Македонија
2017/07/02 12:28:05.9 0.8 43.144 +/-2.141 18.034 +/-3.429 10
1.8 БиХ
2017/07/02 12:19:02.4 0.9 40.928 +/-2.452 22.189 +/-1.582 0
2.4 III Грчка
2017/07/02 09:39:07.8 0.5 41.065 +/-3.365 20.953 +/-1.579 3
3.7 V-VI БЈР Македонија
2017/07/02 07:58:20.8 0.5 41.123 +/-3.070 20.928 +/-1.494 4
2.6 III-IV БЈР Македонија
2017/07/01 09:53:21.7 0.4 41.150 +/-2.405 20.881 +/-1.670 4
2.3 III БЈР Македонија
2017/07/01 06:41:59.5 0.4 41.735 +/-1.534 22.148 +/-1.890 0
1.9 БЈР Македонија
2017/07/01 03:40:15.9 0.4 42.841 +/-2.156 18.614 +/-1.984 16
1.8 Црна Гора