Lista automatski lociranih zemljotresa, Republika Srbija,Republički seizmološki zavod, Beograd


Upozorenje:Treba imati u vidu da ni seizmološka mreža Srbije, niti regionalna virtualna mreža kreirana na RSZ, nije optimizovana za automatsko lociranje slabih i dalekih potresa. Obzirom da podaci sa pojedinih stanica ne pristižu u realnom vremenu, lokacija epicentra, odnosno vrednost magnitude, može odstupati od stvarne. Pored toga, kvalitet rešenja automatskog postupka će se značajno poboljšati, u skladu sa pristizanjem podataka sa preostalih stanica.


Automatski izveštaj o dogođenim zemljotresima je sačinjen na osnovu podataka sa nacionalne mreže seizmoloških stanica kao i regionalne virtualne mreže koju čine seizmološke stanice centara: ZAMG Beč, ARSO Ljubljana, GPI SAS Bratislava, GGRI Budimpešta, NEIP Bukurešt,IG BAS Sofija, SORM Skoplje i INGV Rim, kojima se zahvaljujemo na ustupljenim podacima.


Napomena. Vreme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremene.


Datum Vreme (GMT) Lat Long Dubina Magnituda Oblast/Karta (Google Maps) Vrsta događaja
2024-02-24 17:09:42.5 41.96 N 23.01 E 2 M = 2.9 North Macedonia earthquake
2024-02-24 12:41:42.3 44.14 N 22.20 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-24 12:40:15.0 44.14 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-24 12:39:06.9 44.41 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-24 11:46:43.5 43.96 N 18.41 E 0 M = 2.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-24 10:09:53.2 44.41 N 21.97 E 0 M = 2.2 Srbija Majdanpek mining
2024-02-24 10:00:37.8 40.80 N 19.68 E 6 M = 3.9 Albania earthquake
2024-02-24 07:34:33.4 27.66 N 56.21 E 10 M = 4.7 Southern Iran earthquake
2024-02-23 22:58:57.6 41.14 N 78.59 E 10 M = 5.3 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-02-23 13:47:21.3 44.14 N 22.14 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-23 12:17:10.6 44.44 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-02-23 12:15:26.3 42.29 N 24.89 E 22 M = 2.8 Bulgaria earthquake
2024-02-23 11:43:23.4 44.17 N 22.16 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-23 11:38:24.2 44.45 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-23 11:00:34.3 44.15 N 22.15 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-23 09:23:19.0 41.88 N 17.54 E 1 M = 4.9 Adriatic Sea earthquake
2024-02-23 08:55:27.6 40.77 N 19.67 E 15 M = 3.6 Albania earthquake
2024-02-23 07:46:26.3 0.56 S 98.52 E 10 M = 5.3 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-02-22 19:25:30.2 46.11 N 154.90 E 10 M = 5.4 East of Kuril Islands earthquake
2024-02-22 13:40:18.1 44.14 N 22.11 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-22 12:28:45.4 42.76 N 24.00 E 5 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-02-22 11:21:04.4 38.51 N 22.55 E 7 M = 4.3 Greece earthquake
2024-02-22 06:03:39.8 42.93 N 17.57 E 2 M = 4.0 Croatia earthquake
2024-02-22 05:06:54.8 42.90 N 17.42 E 5 M = 2.6 Croatia earthquake
2024-02-22 04:58:45.6 42.38 N 19.34 E 10 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-02-22 04:55:57.4 42.83 N 17.45 E 5 M = 2.6 Croatia earthquake
2024-02-22 04:07:17.9 42.93 N 17.54 E 1 M = 3.9 Croatia earthquake
2024-02-22 01:00:43.7 42.18 N 23.67 E 3 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-02-21 21:59:16.3 34.93 N 22.68 E 10 M = 4.4 Central Mediterranean Sea earthquake
2024-02-21 17:58:17.9 43.60 N 19.53 E 30 M = 2.0 Serbia earthquake
2024-02-21 13:02:21.1 44.14 N 22.23 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-21 12:54:28.7 42.57 N 21.24 E 5 M = 1.7 Srbija Gnjilane earthquake
2024-02-21 11:02:47.0 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-20 19:55:30.2 38.52 N 21.93 E 28 M = 3.1 Greece earthquake
2024-02-20 15:35:51.0 42.28 N 18.33 E 14 M = 3.1 NW Balkan Region earthquake
2024-02-20 14:57:31.8 24.34 N 123.17 E 10 M = 5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-02-20 13:56:22.4 23.12 N 123.62 E 10 M = 5.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-02-20 13:46:40.3 44.68 N 10.48 E 3 M = 4.1 Northern Italy earthquake
2024-02-20 13:39:58.5 44.45 N 21.93 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-02-20 12:47:40.3 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-20 11:58:49.7 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-20 10:50:41.3 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-20 01:46:50.8 40.76 N 23.29 E 15 M = 2.4 Greece earthquake
2024-02-19 17:04:39.8 44.00 N 18.42 E 1 M = 2.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-19 16:05:16.2 35.51 N 74.82 E 10 M = 5.0 Northwestern Kashmir earthquake
2024-02-19 13:41:48.3 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-19 10:31:08.4 44.14 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-19 08:22:04.0 43.96 N 18.42 E 0 M = 4.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-19 05:49:08.7 41.98 N 23.01 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-02-19 01:25:44.6 35.00 N 27.53 E 10 M = 4.3 Eastern Mediterranean Sea earthquake
2024-02-18 13:04:32.3 41.92 N 23.24 E 0 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-02-18 11:27:13.6 44.15 N 22.12 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-18 11:20:34.2 36.83 N 66.98 E 10 M = 4.8 Hindu Kush Region, Afghanistan earthquake
2024-02-18 11:11:18.5 44.45 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-02-18 11:01:44.6 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-18 09:31:35.8 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-18 05:37:00.1 44.26 N 21.46 E 13 M = 1.7 Srbija Petrovac na Mlavi earthquake
2024-02-17 13:54:51.9 42.61 N 18.96 E 10 M = 2.5 Montenegro earthquake
2024-02-17 13:14:09.3 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-02-17 11:45:01.5 44.42 N 21.96 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-17 11:08:06.8 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-17 02:41:54.9 40.10 N 28.63 E 5 M = 4.0 Turkey earthquake
2024-02-17 00:27:06.6 43.93 N 19.24 E 5 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-16 19:32:34.1 40.76 N 15.51 E 5 M = 3.7 Southern Italy earthquake
2024-02-16 13:38:26.3 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-02-16 13:35:05.4 44.46 N 21.99 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-02-16 12:08:32.6 44.14 N 22.15 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-16 11:28:26.7 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-16 10:03:35.2 44.15 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-16 09:49:19.1 43.76 N 21.36 E 4 M = 2.2 Srbija Kruševac earthquake
2024-02-16 09:47:02.8 42.37 N 19.41 E 10 M = 2.4 Montenegro earthquake
2024-02-16 09:40:30.0 42.36 N 19.41 E 12 M = 2.7 Montenegro earthquake
2024-02-16 02:50:11.5 44.28 N 15.69 E 55 M = 3.6 Croatia earthquake
2024-02-16 01:55:25.7 41.64 N 25.15 E 30 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-02-15 22:49:22.4 42.11 N 24.88 E 5 M = 3.7 Bulgaria earthquake
2024-02-15 11:46:18.0 44.17 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-15 11:41:59.8 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-02-15 11:10:41.9 44.41 N 21.99 E 1 M = 1.7 Srbija Majdanpek earthquake
2024-02-15 10:31:28.4 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-15 03:53:46.1 50.44 N 71.06 E 10 M = 5.2 Central Kazakhstan earthquake
2024-02-14 16:51:33.7 42.96 N 18.35 E 0 M = 2.7 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-14 13:43:48.4 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-14 13:33:41.2 35.45 N 0.13 W 10 M = 4.1 Northern Algeria earthquake
2024-02-14 11:40:22.5 11.07 N 138.65 E 10 M = 5.8 W. Caroline Islands, Micronesia earthquake
2024-02-14 11:14:30.1 44.42 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-02-14 06:11:55.6 44.97 N 17.90 E 5 M = 2.4 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-13 20:28:51.5 41.70 N 25.04 E 30 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2024-02-13 20:25:49.7 41.90 N 22.89 E 5 M = 2.2 North Macedonia earthquake
2024-02-13 13:51:57.6 44.43 N 21.94 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek earthquake
2024-02-13 12:57:37.0 42.50 N 24.13 E 0 M = 1.8 Bulgaria earthquake
2024-02-13 12:30:53.2 42.77 N 24.05 E 3 M = 2.2 Bulgaria earthquake
2024-02-13 11:35:26.8 44.13 N 22.12 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-02-13 11:04:06.3 44.15 N 22.25 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-13 08:08:57.1 41.97 N 22.82 E 5 M = 2.0 North Macedonia earthquake
2024-02-13 01:35:36.6 41.92 N 20.43 E 5 M = 2.2 Albania earthquake
2024-02-12 21:04:04.2 43.58 N 20.69 E 12 M = 2.6 Srbija Baljevac na Ibru earthquake
2024-02-12 17:27:07.1 41.98 N 23.40 E 35 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2024-02-12 13:46:03.4 44.15 N 22.24 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-12 11:54:10.6 44.16 N 22.22 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-12 11:19:08.5 44.15 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-12 11:16:20.1 44.45 N 21.98 E 11 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-02-12 05:56:53.7 39.91 N 21.53 E 9 M = 2.9 Greece earthquake
2024-02-11 12:22:14.7 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-11 11:13:24.8 44.41 N 22.01 E 0 M = 2.2 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-11 10:47:46.0 44.14 N 22.15 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-02-11 04:57:13.4 41.10 N 78.82 E 10 M = 4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-02-11 04:29:44.4 41.88 N 19.76 E 6 M = 3.0 Albania earthquake
2024-02-11 00:16:50.9 34.95 N 22.66 E 51 M = 4.6 Central Mediterranean Sea earthquake
2024-02-10 20:27:19.1 42.88 N 18.58 E 11 M = 2.5 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-10 16:53:40.2 43.23 N 20.49 E 7 M = 2.6 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-02-10 15:10:30.1 40.72 N 15.49 E 1 M = 4.4 Southern Italy earthquake
2024-02-10 11:50:43.3 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-02-10 11:37:19.8 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-02-10 11:06:23.2 44.14 N 22.18 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-10 10:14:22.1 44.44 N 21.94 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-10 05:21:31.0 8.72 N 125.48 E 10 M = 5.1 Mindanao, Philippines earthquake
2024-02-10 04:11:27.8 43.15 N 19.22 E 5 M = 2.2 Montenegro earthquake
2024-02-10 03:22:13.1 8.57 N 125.57 E 75 M = 5.3 Mindanao, Philippines earthquake
2024-02-10 00:47:13.7 43.85 N 19.32 E 3 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-09 13:32:10.5 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-09 13:11:32.2 44.13 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-09 13:00:31.7 44.14 N 22.24 E 5 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-09 12:33:09.8 42.56 N 24.19 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-02-09 12:06:21.1 44.72 N 10.37 E 5 M = 4.4 Northern Italy earthquake
2024-02-08 17:30:12.9 44.03 N 22.17 E 0 M = 1.5 Srbija Zaječar mining
2024-02-08 12:26:53.0 42.76 N 24.02 E 1 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-02-08 11:13:49.3 44.43 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-08 10:27:21.3 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-02-08 09:16:35.1 44.41 N 21.91 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-02-08 05:32:10.9 41.17 N 20.27 E 1 M = 3.9 Albania earthquake
2024-02-08 02:20:23.4 35.32 N 22.81 E 10 M = 4.5 Central Mediterranean Sea earthquake
2024-02-07 22:59:59.7 43.45 N 18.52 E 5 M = 2.2 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-02-07 19:33:37.6 3.36 S 130.78 E 10 M = 5.0 Seram, Indonesia earthquake
2024-02-07 13:44:58.7 44.15 N 22.17 E 2 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-07 13:41:28.1 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-07 04:05:01.0 18.56 N 120.95 E 10 M = 5.3 Luzon, Philippines earthquake
2024-02-06 21:08:20.6 37.71 N 137.46 E 51 M = 5.0 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-02-06 17:57:23.1 42.14 N 19.07 E 5 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-02-06 16:06:34.5 44.42 N 149.03 E 10 M = 5.1 Kuril Islands earthquake
2024-02-06 14:43:07.5 43.32 N 22.20 E 0 M = 1.5 Srbija Bela Palanka mining
2024-02-06 13:47:59.8 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-06 13:42:59.6 41.35 N 21.22 E 71 M = 3.0 North Macedonia earthquake
2024-02-06 13:25:50.6 44.41 N 21.97 E 1 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-02-06 12:08:27.7 44.66 N 21.79 E 0 M = 2.1 Srbija Golubac mining
2024-02-06 11:36:18.3 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-06 09:14:23.6 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-02-06 06:58:59.3 42.98 N 22.04 E 7 M = 1.7 Srbija Leskovac earthquake
2024-02-06 04:30:26.7 39.55 N 21.65 E 5 M = 2.6 Greece earthquake
2024-02-05 21:50:49.6 44.67 N 26.83 E 71 M = 3.8 Romania earthquake
2024-02-05 19:03:50.5 22.41 N 143.57 E 10 M = 5.3 Volcano Islands, Japan Region earthquake
2024-02-05 14:39:38.1 55.39 N 35.51 W 10 M = 5.3 Reykjanes Ridge earthquake
2024-02-05 13:53:15.2 55.37 N 35.42 W 10 M = 5.2 Reykjanes Ridge earthquake
2024-02-05 13:40:10.1 44.15 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-05 13:35:38.3 44.42 N 22.00 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-05 10:34:54.8 42.99 N 22.04 E 8 M = 2.0 Srbija Leskovac earthquake
2024-02-05 09:36:59.6 44.44 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-02-05 00:52:19.4 2.07 S 100.31 E 10 M = 5.4 Southern Sumatra, Indonesia earthquake
2024-02-05 00:17:48.1 44.10 N 20.07 E 9 M = 1.7 Srbija Kosjerić earthquake
2024-02-04 15:35:38.3 44.42 N 22.03 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-04 13:34:31.5 44.43 N 21.94 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-04 12:16:49.6 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-04 11:06:14.7 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-04 09:50:39.1 12.33 N 143.52 E 10 M = 5.4 South of Mariana Islands earthquake
2024-02-04 07:52:44.1 41.87 N 22.87 E 5 M = 1.9 North Macedonia earthquake
2024-02-04 06:28:39.2 41.82 N 23.56 E 33 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-02-04 04:17:48.8 40.34 N 27.57 E 5 M = 3.5 Turkey earthquake
2024-02-04 04:01:24.3 41.83 N 22.91 E 5 M = 2.4 North Macedonia earthquake
2024-02-04 03:58:35.0 42.10 N 22.83 E 9 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-02-04 00:11:19.9 41.74 N 24.54 E 5 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2024-02-03 18:33:26.7 10.97 N 62.42 W 10 M = 5.0 Near Coast of Venezuela earthquake
2024-02-03 17:56:07.3 39.92 N 23.30 E 1 M = 3.5 Aegean Sea earthquake
2024-02-03 13:46:54.0 44.43 N 22.00 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-02-03 13:44:24.1 44.44 N 21.94 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-03 11:43:19.2 44.15 N 22.23 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-02-03 11:09:28.5 44.43 N 21.94 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-02-03 10:18:02.8 44.15 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-03 09:49:07.4 44.44 N 21.93 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-02-03 09:24:35.2 44.13 N 22.34 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-02-02 13:39:07.0 44.11 N 22.07 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-02 12:42:17.8 44.15 N 22.31 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-02-02 10:17:05.3 44.13 N 22.24 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-02-02 07:16:05.4 42.28 N 23.59 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-02-01 22:26:18.1 23.62 N 123.51 E 10 M = 5.1 Southwestern Ryukyu Islands, Japan earthquake
2024-02-01 22:06:00.0 45.47 N 21.25 E 12 M = 2.9 Romania earthquake
2024-02-01 21:45:42.5 43.60 N 21.42 E 12 M = 1.8 Srbija Kruševac earthquake
2024-02-01 17:04:45.3 43.96 N 20.44 E 7 M = 1.6 Srbija Čačak earthquake
2024-02-01 16:22:36.1 43.95 N 20.43 E 6 M = 1.8 Srbija Čačak earthquake
2024-02-01 16:20:32.5 46.77 N 15.51 E 11 M = 2.5 Slovenia earthquake
2024-02-01 13:42:51.7 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-01 13:08:55.6 44.14 N 22.20 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-01 12:15:08.2 45.38 N 24.09 E 20 M = 2.7 Romania earthquake
2024-02-01 11:42:31.6 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-02-01 11:21:24.5 44.43 N 21.95 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-02-01 01:59:19.8 47.69 N 15.89 E 2 M = 4.4 Austria earthquake
2024-01-31 15:40:36.4 44.41 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-31 13:35:06.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-31 12:27:52.4 44.07 N 20.96 E 0 M = 1.7 Srbija Kragujevac mining
2024-01-31 12:22:44.9 44.16 N 22.27 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-31 11:34:08.3 43.88 N 21.22 E 3 M = 2.2 Srbija Jagodina earthquake
2024-01-31 04:45:36.0 38.83 N 22.41 E 85 M = 3.4 Greece earthquake
2024-01-31 03:20:31.4 41.08 N 20.15 E 5 M = 2.9 Albania earthquake
2024-01-30 17:30:07.9 44.07 N 22.24 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-30 13:25:52.1 42.50 N 23.10 E 0 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-01-30 12:26:58.1 42.76 N 23.99 E 1 M = 2.3 Bulgaria earthquake
2024-01-30 12:21:35.1 44.17 N 22.25 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-30 11:48:53.1 44.46 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-30 11:25:48.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-30 11:17:47.1 44.14 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-30 09:43:24.0 40.11 N 21.58 E 4 M = 3.3 Greece earthquake
2024-01-30 07:57:54.2 43.52 N 22.26 E 7 M = 2.4 Srbija Knjaževac earthquake
2024-01-29 22:27:43.0 41.14 N 78.72 E 10 M = 5.5 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-29 14:44:43.7 42.96 N 23.77 E 5 M = 1.7 Bulgaria earthquake
2024-01-29 13:56:28.2 44.43 N 22.01 E 9 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-29 13:38:11.8 44.13 N 22.19 E 8 M = 1.8 Srbija Bor earthquake
2024-01-29 11:41:42.6 44.27 N 19.35 E 6 M = 1.9 Srbija Ljubovija earthquake
2024-01-29 11:28:27.9 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-29 10:01:46.4 44.45 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-29 05:49:03.5 42.12 N 24.79 E 2 M = 2.7 Bulgaria earthquake
2024-01-28 18:11:23.4 23.41 N 121.51 E 10 M = 5.1 Taiwan earthquake
2024-01-28 17:38:05.5 41.78 N 22.32 E 5 M = 2.8 North Macedonia earthquake
2024-01-28 13:31:15.6 44.15 N 22.23 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-28 12:17:18.0 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-28 11:49:11.0 44.14 N 22.20 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-28 10:11:24.4 44.09 N 22.18 E 0 M = 2.0 Srbija Zaječar mining
2024-01-28 09:37:37.3 11.37 S 73.45 W 10 Mw(mB) = 6.6 Central Peru earthquake
2024-01-28 09:23:23.4 40.70 N 15.47 E 0 M = 4.2 Southern Italy earthquake
2024-01-28 00:25:36.2 42.57 N 20.08 E 5 M = 2.1 Srbija Pec earthquake
2024-01-27 23:59:21.1 35.71 N 140.49 E 10 M = 5.2 Near East Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-27 21:44:41.7 42.88 N 20.00 E 5 M = 2.1 Srbija Peć earthquake
2024-01-27 18:54:05.5 42.37 N 19.28 E 15 M = 3.1 Montenegro earthquake
2024-01-27 17:37:06.5 45.75 N 20.94 E 1 M = 2.0 NW Balkan Region earthquake
2024-01-27 13:41:49.5 44.43 N 21.96 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-01-27 13:40:41.4 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-01-27 12:44:35.4 43.28 N 20.63 E 2 M = 2.1 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-01-27 12:43:56.0 44.13 N 22.14 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-27 10:33:14.8 43.28 N 20.64 E 11 M = 1.9 Srbija Novi Pazar earthquake
2024-01-27 09:03:05.7 41.33 N 78.66 E 10 M = 4.9 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-27 05:19:19.2 37.91 N 27.19 E 5 M = 4.8 Turkey earthquake
2024-01-27 03:43:16.9 43.30 N 20.63 E 3 M = 2.6 Srbija Raska earthquake
2024-01-27 03:10:42.0 38.75 N 20.82 E 25 M = 3.0 Greece earthquake
2024-01-26 19:54:29.3 41.83 N 22.65 E 0 M = 2.4 North Macedonia earthquake
2024-01-26 12:46:19.7 29.02 N 141.64 E 76 M = 5.3 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-26 11:08:15.6 44.45 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-01-26 10:56:30.2 40.47 N 23.61 E 5 M = 3.1 Greece earthquake
2024-01-26 10:32:36.6 44.12 N 22.12 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-26 01:55:20.0 41.23 N 78.72 E 42 M = 4.6 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-25 23:01:04.0 1.11 S 14.02 W 10 M = 5.1 North of Ascension Island earthquake
2024-01-25 22:01:52.8 37.64 N 36.46 E 10 M = 4.1 Turkey earthquake
2024-01-25 20:39:35.2 43.68 N 21.17 E 4 M = 2.3 Srbija Kruševac earthquake
2024-01-25 20:01:28.1 41.18 N 78.88 E 10 M = 5.3 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-25 17:00:46.3 11.68 N 43.47 E 10 M = 4.9 Ethiopia earthquake
2024-01-25 13:34:08.6 41.00 N 22.74 E 11 M = 2.7 NW Balkan Region earthquake
2024-01-25 13:04:07.2 38.00 N 38.51 E 10 M = 5.0 Turkey earthquake
2024-01-25 11:54:53.5 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-25 11:40:24.0 44.10 N 22.10 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-25 11:17:52.1 44.14 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-25 10:27:23.3 44.41 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-01-25 04:09:46.7 43.63 N 18.84 E 10 M = 1.9 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-25 01:24:35.7 41.16 N 78.82 E 10 M = 4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-25 01:07:20.0 42.22 N 19.45 E 7 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-01-25 00:36:40.2 42.26 N 19.94 E 5 M = 2.2 Albania earthquake
2024-01-25 00:29:12.5 42.26 N 19.38 E 14 M = 3.0 Montenegro earthquake
2024-01-24 22:26:55.1 42.11 N 23.83 E 5 M = 2.1 Bulgaria earthquake
2024-01-24 22:21:50.4 41.11 N 78.71 E 10 M = 5.1 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-24 20:05:12.3 40.82 N 78.75 E 92 M = 4.9 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-01-24 15:50:01.6 43.68 N 21.18 E 7 M = 2.0 Srbija Kruševac earthquake
2024-01-24 15:13:52.4 41.84 N 20.24 E 5 M = 2.8 Albania earthquake
2024-01-24 13:31:33.9 44.42 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-01-24 11:54:53.1 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-24 11:48:29.1 44.21 N 22.08 E 0 M = 1.7 Srbija Žagubica mining
2024-01-24 11:07:40.9 44.17 N 22.24 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-24 10:14:54.9 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-24 07:03:34.0 41.83 N 22.68 E 5 M = 2.0 North Macedonia earthquake
2024-01-24 03:23:31.9 41.95 N 23.08 E 5 M = 2.1 North Macedonia earthquake
2024-01-23 22:47:10.0 42.21 N 19.39 E 7 M = 3.0 Montenegro earthquake
2024-01-23 21:33:46.0 42.37 N 144.97 E 10 M = 5.3 Hokkaido, Japan Region earthquake
2024-01-23 20:38:14.1 41.05 N 78.64 E 10 M = 5.3 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-23 14:33:43.4 17.98 S 168.10 E 10 Mw(mB) = 6.4 Vanuatu Islands earthquake
2024-01-23 12:33:59.6 42.80 N 24.03 E 5 M = 2.4 Bulgaria earthquake
2024-01-23 12:20:51.9 44.44 N 21.96 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-23 03:50:49.7 47.86 N 12.37 E 49 M = 3.8 Austria earthquake
2024-01-23 01:18:43.1 41.25 N 78.88 E 10 M = 5.0 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-23 01:18:26.3 42.93 N 21.90 E 0 M = 1.6 Srbija Leskovac earthquake
2024-01-23 01:10:44.2 40.14 N 20.02 E 87 M = 3.1 Albania earthquake
2024-01-22 23:19:27.1 41.14 N 78.74 E 10 M = 5.3 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 21:43:07.2 41.22 N 78.76 E 10 M = 5.0 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 20:57:20.6 41.36 N 78.84 E 58 M = 4.7 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 19:36:48.3 41.14 N 78.65 E 10 M = 5.5 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 18:42:36.0 41.51 N 78.49 E 10 M = 5.4 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 18:09:05.3 41.27 N 78.65 E 10 Mw(mB) = 7.2 Kyrgyzstan-Xinjiang Border Reg. earthquake
2024-01-22 15:30:45.1 44.40 N 22.05 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-22 13:34:15.9 44.43 N 22.08 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-22 12:24:37.1 44.11 N 22.23 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-22 11:51:14.0 44.08 N 22.37 E 0 M = 1.9 Srbija Zaječar mining
2024-01-22 10:38:23.9 44.41 N 22.01 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-22 05:54:59.2 45.31 N 22.85 E 10 M = 2.7 Romania earthquake
2024-01-22 04:33:19.4 41.92 N 81.14 E 10 M = 4.9 Southern Xinjiang, China earthquake
2024-01-21 17:19:38.7 44.55 N 18.68 E 2 M = 2.8 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-21 13:20:08.2 44.45 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-01-21 11:49:04.1 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-21 11:15:39.2 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-21 05:50:32.2 53.32 N 160.23 E 10 M = 5.2 Near East Coast of Kamchatka earthquake
2024-01-21 00:02:49.9 45.38 N 25.82 E 95 MLv = 1.8 Romania earthquake
2024-01-20 22:09:41.3 39.89 S 46.16 E 10 M = 6.1 Southwest Indian Ridge earthquake
2024-01-20 12:44:19.3 44.46 N 22.04 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-20 12:02:12.3 44.14 N 22.13 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-20 11:19:32.4 44.14 N 22.21 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-20 10:52:03.5 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-19 21:34:37.0 64.63 N 147.06 W 10 M = 5.1 Central Alaska earthquake
2024-01-19 18:05:52.1 39.89 N 48.90 E 10 M = 4.6 Armenia-Azerbaijan-Iran Border Reg. earthquake
2024-01-19 14:14:14.2 38.58 N 24.45 E 5 M = 4.5 Aegean Sea earthquake
2024-01-19 13:40:07.0 44.07 N 22.27 E 0 M = 1.7 Srbija Zaječar mining
2024-01-19 12:56:48.4 44.14 N 22.16 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-19 12:15:00.6 44.15 N 22.19 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-19 11:25:58.4 4.71 N 75.76 W 10 M = 5.7 Colombia earthquake
2024-01-19 10:54:42.2 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-19 05:11:38.9 40.88 N 20.08 E 1 M = 3.1 Albania earthquake
2024-01-18 14:30:23.6 44.12 N 22.12 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-18 13:27:15.0 44.42 N 22.02 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-18 12:46:13.4 55.32 S 28.61 W 10 M = 5.4 South Sandwich Islands Region earthquake
2024-01-18 12:23:36.7 44.15 N 22.21 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-18 12:22:47.4 44.16 N 22.18 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-18 11:41:17.4 44.44 N 21.99 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-01-18 01:54:51.2 43.97 N 20.49 E 9 M = 2.4 Srbija Čačak earthquake
2024-01-17 19:40:02.5 43.07 N 22.32 E 12 M = 2.2 Srbija Leskovac earthquake
2024-01-17 13:48:48.8 44.15 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-17 13:18:19.0 44.42 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-17 13:08:18.9 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-17 12:31:58.0 8.56 N 126.48 E 10 M = 5.4 Mindanao, Philippines earthquake
2024-01-17 11:14:03.2 44.44 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-01-16 14:22:39.3 44.17 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-16 13:33:11.6 44.42 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-01-16 12:57:30.4 44.14 N 22.22 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-16 12:26:23.6 44.45 N 21.97 E 6 M = 1.8 Srbija Majdanpek earthquake
2024-01-16 10:41:17.3 44.18 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-16 09:43:30.2 42.49 N 23.09 E 1 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2024-01-16 05:20:52.9 37.37 N 23.11 E 5 M = 4.5 Southern Greece earthquake
2024-01-15 14:07:31.7 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-15 12:52:27.5 54.81 N 109.72 E 10 M = 5.1 Lake Baykal Region, Russia earthquake
2024-01-15 11:08:50.4 44.16 N 22.27 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-01-15 10:56:40.7 44.15 N 22.16 E 4 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-15 10:30:26.5 44.40 N 21.93 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-01-15 09:01:52.4 45.63 N 26.28 E 78 M = 3.9 Romania earthquake
2024-01-14 17:30:23.4 44.04 N 22.19 E 0 M = 1.6 Srbija Zaječar mining
2024-01-14 12:52:16.9 44.42 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-14 11:34:36.8 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-14 10:13:41.5 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-14 06:58:53.0 43.80 N 18.70 E 2 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-13 23:23:26.5 40.90 N 19.78 E 5 M = 3.2 Albania earthquake
2024-01-13 23:17:51.4 40.98 N 19.79 E 8 M = 4.6 Albania earthquake
2024-01-13 14:50:10.5 42.91 N 21.90 E 8 M = 1.9 Srbija Leskovac earthquake
2024-01-13 13:20:45.4 44.45 N 22.02 E 0 M = 1.8 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-13 13:06:41.7 44.45 N 22.00 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-13 12:47:18.1 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-13 12:24:55.6 44.17 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-13 12:21:36.7 45.43 N 21.28 E 3 M = 1.9 Romania earthquake
2024-01-13 12:05:55.4 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-13 11:57:59.8 44.43 N 21.98 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-13 09:44:51.8 45.42 N 21.30 E 7 M = 2.2 Romania earthquake
2024-01-13 09:08:27.8 45.46 N 21.24 E 9 M = 3.6 Romania earthquake
2024-01-13 03:40:37.7 38.56 N 22.84 E 71 M = 3.8 Greece earthquake
2024-01-13 02:58:38.3 36.03 N 22.96 E 65 M = 4.3 Southern Greece earthquake
2024-01-13 01:27:22.6 71.56 N 4.12 W 5 M = 4.5 Jan Mayen Island Region earthquake
2024-01-12 22:36:35.5 43.23 N 18.65 E 5 M = 2.3 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-12 13:29:33.4 44.42 N 21.97 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-12 12:46:29.6 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-12 12:34:37.4 44.16 N 22.27 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-12 11:09:03.2 42.80 N 17.88 E 5 M = 2.3 Croatia earthquake
2024-01-12 10:04:59.9 44.13 N 22.16 E 0 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-12 07:46:23.5 56.57 N 135.77 W 10 M = 5.5 Southeastern Alaska earthquake
2024-01-12 03:51:05.4 34.93 N 23.00 E 10 M = 4.7 Crete, Greece earthquake
2024-01-12 00:31:13.2 41.05 N 21.08 E 6 M = 3.1 North Macedonia earthquake
2024-01-11 23:32:48.3 40.94 N 20.96 E 3 M = 3.9 North Macedonia earthquake
2024-01-11 20:55:43.3 44.12 N 22.09 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-11 17:30:05.8 44.04 N 22.23 E 0 M = 1.6 Srbija Zaječar mining
2024-01-11 14:04:15.5 44.16 N 22.23 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-11 13:50:48.4 44.14 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-11 13:45:39.3 44.18 N 22.27 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-01-11 12:05:56.5 44.44 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-11 09:20:06.6 36.54 N 70.80 E 10 Mw(mB) = 6.2 Hindu Kush Region, Afghanistan earthquake
2024-01-11 06:38:58.4 41.30 N 23.45 E 8 M = 2.7 Greece Bulgaria Border Region earthquake
2024-01-10 21:40:27.9 36.56 N 27.90 E 73 M = 4.3 Dodecanese Islands, Greece earthquake
2024-01-10 13:46:45.0 44.16 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-10 13:35:18.8 44.16 N 22.25 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-10 13:12:10.5 44.46 N 21.98 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-01-10 12:43:32.2 44.43 N 22.02 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-10 11:46:28.5 44.19 N 22.27 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-10 11:37:44.0 44.41 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-09 13:49:25.5 44.14 N 22.26 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-09 12:47:32.8 44.15 N 22.25 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-09 12:40:35.1 44.45 N 22.04 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-09 12:35:49.2 44.20 N 22.08 E 7 M = 1.8 Srbija Žagubica earthquake
2024-01-09 11:27:13.5 44.17 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-09 08:59:11.2 37.94 N 137.75 E 10 Mw(mB) = 6.1 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-09 08:43:43.5 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2024-01-09 06:50:30.2 42.99 N 22.05 E 7 M = 2.3 Srbija Leskovac earthquake
2024-01-08 20:48:46.5 4.88 N 126.17 E 98 Mw(mB) = 6.6 Talaud Islands, Indonesia earthquake
2024-01-08 17:30:09.6 44.03 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Zaječar mining
2024-01-08 13:46:10.8 44.14 N 22.27 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-08 13:10:32.0 44.43 N 22.01 E 0 M = 1.9 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-08 13:08:37.7 44.17 N 22.17 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-08 12:25:35.5 44.15 N 22.22 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-01-07 22:57:51.8 43.74 N 21.30 E 26 M = 1.6 Srbija Kruševac earthquake
2024-01-07 17:30:05.3 44.06 N 22.25 E 0 M = 2.0 Srbija Zaječar mining
2024-01-07 14:41:18.9 44.41 N 22.02 E 0 M = 2.1 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-07 12:43:00.4 44.15 N 22.20 E 0 M = 2.2 Srbija Bor mining
2024-01-07 12:20:16.7 44.45 N 21.98 E 0 M = 2.1 Srbija Majdanpek mining
2024-01-07 10:07:40.3 44.43 N 21.97 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-07 03:58:08.3 40.28 N 22.23 E 14 M = 3.3 Greece earthquake
2024-01-07 00:49:44.1 46.53 N 16.38 E 38 M = 3.3 Slovenia earthquake
2024-01-06 19:30:07.1 44.17 N 20.09 E 6 M = 2.5 Srbija Valjevo earthquake
2024-01-06 13:44:18.5 44.44 N 21.96 E 8 MLv = 1.6 Srbija Majdanpek mining
2024-01-06 12:04:57.9 44.14 N 22.19 E 5 M = 2.1 Srbija Bor mining
2024-01-06 11:53:43.4 39.40 N 26.44 E 33 M = 4.2 Turkey earthquake
2024-01-06 11:29:46.7 44.31 N 22.32 E 22 M = 2.1 Srbija Negotin mining
2024-01-06 09:59:48.1 44.42 N 22.01 E 0 M = 2.0 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-06 08:41:44.3 43.61 N 21.60 E 10 M = 1.6 Srbija Kruševac earthquake
2024-01-06 01:14:13.3 41.18 N 62.50 E 10 M = 4.7 Northwestern Uzbekistan earthquake
2024-01-05 22:04:18.0 41.93 N 29.59 E 6 M = 3.9 Turkey earthquake
2024-01-05 21:52:00.3 39.77 N 20.47 E 50 M = 4.3 Greece-Albania Border Region earthquake
2024-01-05 20:26:51.2 37.08 N 136.95 E 10 M = 5.1 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-05 16:50:37.7 44.23 N 18.56 E 11 M = 2.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-05 15:52:39.9 38.86 N 21.24 E 19 M = 3.7 Greece earthquake
2024-01-05 13:39:49.3 44.17 N 22.23 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2024-01-05 12:38:50.7 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-05 11:43:33.9 44.18 N 22.09 E 0 M = 1.6 Srbija Bor mining
2024-01-05 08:07:51.0 43.62 N 21.54 E 5 M = 1.7 Srbija Kruševac earthquake
2024-01-04 14:49:54.5 44.42 N 22.03 E 0 M = 1.7 Srbija Donji Milanovac mining
2024-01-04 14:11:27.5 44.43 N 21.99 E 0 M = 2.0 Srbija Majdanpek mining
2024-01-04 12:22:54.4 44.16 N 22.21 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-04 11:59:45.9 44.27 N 21.45 E 12 M = 1.6 Srbija Petrovac na Mlavi earthquake
2024-01-04 08:43:29.8 44.26 N 21.46 E 11 M = 1.6 Srbija Petrovac na Mlavi earthquake
2024-01-03 19:38:48.2 37.69 N 137.81 E 54 M = 4.9 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-03 11:21:49.7 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-03 10:49:38.3 44.16 N 22.19 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-03 09:31:16.4 44.13 N 22.19 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-03 03:54:15.9 37.85 N 137.20 E 10 M = 4.9 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-03 01:54:36.1 37.25 N 136.85 E 10 M = 5.3 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-02 20:31:39.1 45.73 N 21.90 E 10 M = 2.5 Romania earthquake
2024-01-02 18:44:30.7 45.72 N 21.88 E 6 M = 2.6 Romania earthquake
2024-01-02 17:26:59.1 62.16 N 74.70 E 10 M = 4.7 Northwestern Siberia, Russia earthquake
2024-01-02 13:33:46.6 44.41 N 21.95 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-01-02 13:07:03.1 44.16 N 22.23 E 2 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-02 12:59:55.8 44.41 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-01-02 12:55:52.0 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2024-01-02 11:40:04.1 44.43 N 21.99 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2024-01-02 10:23:42.2 44.14 N 22.23 E 0 M = 2.0 Srbija Bor mining
2024-01-02 04:40:47.7 42.16 N 19.56 E 5 M = 2.3 Montenegro earthquake
2024-01-02 01:17:40.2 37.27 N 136.71 E 68 M = 5.3 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 22:16:18.1 43.96 N 19.29 E 3 M = 2.0 Bosnia and Herzegovina earthquake
2024-01-01 19:27:14.9 36.98 N 136.58 E 10 M = 4.9 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 17:34:17.7 45.40 N 132.99 E 10 M = 4.9 E Russia-NE China Border Region earthquake
2024-01-01 13:30:14.9 44.39 N 21.97 E 0 M = 1.6 Srbija Žagubica mining
2024-01-01 12:53:34.4 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2024-01-01 12:39:11.7 44.15 N 22.22 E 0 M = 1.9 Srbija Bor mining
2024-01-01 09:30:31.2 37.75 N 137.31 E 74 M = 5.5 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 09:08:18.5 37.50 N 137.40 E 10 M = 6.0 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 09:03:57.8 37.74 N 137.27 E 67 M = 5.5 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 07:56:56.1 37.36 N 136.85 E 69 M = 5.4 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 07:10:11.9 37.65 N 136.98 E 10 Mw(mB) = 7.4 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 07:06:06.1 37.40 N 137.32 E 10 M = 5.5 Near West Coast of Honshu, Japan earthquake
2024-01-01 01:35:05.0 41.48 N 22.77 E 0 M = 2.3 North Macedonia earthquake
2023-12-31 17:06:06.4 37.17 N 44.00 E 10 M = 4.3 Turkey-Iran Border Region earthquake
2023-12-31 16:37:54.4 37.13 N 44.19 E 10 M = 4.6 Turkey-Iran Border Region earthquake
2023-12-31 15:07:22.1 42.68 N 21.51 E 2 M = 2.3 Srbija Priština earthquake
2023-12-31 14:27:39.1 36.73 N 104.94 E 10 M = 5.0 Gansu, China earthquake
2023-12-31 13:56:17.9 40.69 N 23.25 E 5 M = 3.4 Greece earthquake
2023-12-31 12:46:26.3 44.45 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-12-31 12:05:16.5 44.43 N 21.93 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-12-31 11:58:56.7 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-30 20:43:24.6 44.32 N 17.95 E 5 M = 5.1 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-12-30 18:34:09.1 43.21 N 18.97 E 3 M = 2.0 Montenegro earthquake
2023-12-30 17:16:21.7 3.12 S 139.16 E 10 Mwp = 6.1 Irian Jaya, Indonesia earthquake
2023-12-30 17:08:47.4 44.58 N 17.13 E 0 M = 3.0 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-12-30 13:52:13.6 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-30 13:37:41.0 44.43 N 21.95 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-12-30 13:28:36.6 44.42 N 21.99 E 0 M = 1.9 Srbija Majdanpek mining
2023-12-30 12:38:05.0 44.14 N 22.19 E 0 M = 1.7 Srbija Bor mining
2023-12-30 11:35:11.0 44.15 N 22.20 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-30 05:19:28.3 2.52 N 93.11 E 10 M = 5.5 Off West Coast of Northern Sumatra earthquake
2023-12-29 16:31:18.3 25.35 N 96.46 E 10 M = 4.9 Myanmar earthquake
2023-12-29 14:26:13.5 44.41 N 21.93 E 0 M = 1.8 Srbija Majdanpek mining
2023-12-29 11:34:55.8 44.14 N 22.22 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-29 11:27:08.8 44.15 N 22.21 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-29 11:21:08.3 44.41 N 21.98 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-12-29 11:03:15.8 44.15 N 22.18 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-29 08:42:08.3 7.14 S 67.90 E 10 M = 4.9 Mid Indian Ridge earthquake
2023-12-29 06:59:39.7 44.46 N 17.57 E 3 M = 2.7 Bosnia and Herzegovina earthquake
2023-12-29 04:38:54.7 32.46 N 141.71 E 10 M = 5.0 Southeast of Honshu, Japan earthquake
2023-12-29 02:38:10.5 7.09 S 68.08 E 10 M = 4.8 Chagos Archipelago Region earthquake
2023-12-29 01:18:51.2 7.04 S 67.94 E 10 Mw(mB) = 5.7 Mid Indian Ridge earthquake
2023-12-29 00:38:07.3 6.84 S 68.06 E 10 M = 4.9 Chagos Archipelago Region earthquake
2023-12-28 14:56:17.5 44.43 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-12-28 14:12:27.6 44.46 N 21.96 E 0 M = 1.7 Srbija Majdanpek mining
2023-12-28 13:27:15.4 44.19 N 22.07 E 8 M = 1.6 Srbija Bor mining
2023-12-28 11:54:45.7 44.14 N 22.14 E 0 M = 1.8 Srbija Bor mining
2023-12-28 09:55:43.9 42.48 N 23.06 E 0 M = 1.9 Bulgaria earthquake
2023-12-28 09:15:13.8 44.58 N 149.04 E 10 Mwp = 6.3 Kuril Islands earthquake
2023-12-28 01:05:55.2 45.33 N 22.87 E 10 M = 2.4 Romania earthquake
2023-12-27 23:33:42.7 56.40 N 34.20 W 39 M = 4.8 Reykjanes Ridge earthquake