Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2016/06/30 21:46:06.5 0.3 43.483 +/-1.510 20.558 +/-1.281 4
1.7 Baljevac na Ibru
2016/06/30 17:07:54.6 1.6 39.913 +/-5.489 21.419 +/-6.627 11
2.6 III-IV Grčka
2016/06/30 12:23:04.4 0.6 46.260 +/-2.370 16.456 +/-2.805 15
3.0 IV Hrvatska
2016/06/29 07:29:03.9 0.5 41.803 +/-1.841 22.842 +/-2.386 0
1.7 BJR Makedonija
2016/06/28 19:50:07.9 0.3 43.524 +/-1.250 19.310 +/-1.265 5
2.8 III-IV Priboj
2016/06/28 15:29:57.9 0.5 44.768 +/-2.158 17.375 +/-2.186 4
1.8 BiH
2016/06/28 11:03:49.7 1.0 39.744 +/-4.394 21.096 +/-5.495 20
3.6 V-VI Grčka
2016/06/28 08:13:38.1 1.3 39.835 +/-5.363 21.424 +/-7.364 4
2.7 III-IV Grčka
2016/06/28 04:39:25.0 0.5 41.962 +/-1.988 23.077 +/-2.232 5
1.5 Bugarska
2016/06/26 23:38:39.0 0.5 41.964 +/-1.869 22.984 +/-1.944 5
1.6 Bugarska
2016/06/26 20:42:17.4 0.3 44.086 +/-1.567 20.057 +/-1.347 0
1.6 Maljen
2016/06/25 15:23:24.7 0.8 43.285 +/-2.610 19.728 +/-2.944 4
1.6 Prijepolje
2016/06/25 14:30:22.0 0.3 42.423 +/-1.570 19.395 +/-1.863 15
2.5 III-IV Crna Gora
2016/06/25 03:41:15.7 0.2 43.927 +/-1.256 20.782 +/-1.087 5
2.1 III Knić
2016/06/24 18:48:42.2 0.3 41.964 +/-1.610 22.988 +/-1.702 14
2.9 IV Bugarska
2016/06/23 17:23:42.4 0.6 42.368 +/-2.156 19.544 +/-1.999 10
1.7 Crna Gora
2016/06/23 16:40:24.1 1.1 41.335 +/-4.433 24.431 +/-3.749 10
2.6 III-IV Grčka
2016/06/23 15:34:13.9 1.3 41.294 +/-4.624 24.466 +/-4.060 8
2.0 III Grčka
2016/06/23 14:33:35.5 0.4 41.872 +/-1.540 22.119 +/-2.222 0
1.7 BJR Makedonija
2016/06/23 11:28:02.1 0.5 44.067 +/-1.268 19.368 +/-1.433 8
2.6 III-IV BiH
2016/06/23 03:55:17.0 0.5 42.631 +/-1.945 20.246 +/-1.718 9
1.9 Peć
2016/06/22 23:28:53.0 0.6 44.040 +/-1.556 19.355 +/-3.067 8
1.9 Bajina Bašta
2016/06/22 14:27:32.3 1.0 41.821 +/-2.403 22.951 +/-6.112 8
2.1 III BJR Makedonija
2016/06/22 11:49:13.4 0.4 44.613 +/-1.630 21.804 +/-2.190 4
1.9 Golubac
2016/06/22 10:13:50.3 0.5 43.265 +/-1.539 20.969 +/-1.199 2
1.8 Blaževo
2016/06/22 05:38:23.9 0.2 44.095 +/-1.382 20.595 +/-1.266 3
1.9 Gornji Milanovac
2016/06/21 12:32:52.1 0.7 43.205 +/-2.754 18.500 +/-2.393 4
1.5 BiH
2016/06/20 06:54:30.7 0.5 44.016 +/-1.569 18.379 +/-1.458 0
2.0 III BiH
2016/06/19 21:10:59.2 0.7 43.076 +/-2.336 18.230 +/-2.001 8
2.7 III-IV BiH
2016/06/18 07:23:37.1 0.8 44.655 +/-2.491 17.766 +/-2.193 2
2.6 III-IV BiH
2016/06/16 13:00:30.5 2.6 42.328 +/-5.405 21.125 +/-3.554 0
1.5 Uroševac
2016/06/16 04:45:12.4 0.5 41.882 +/-1.602 22.121 +/-3.135 0
1.7 BJR Makedonija
2016/06/15 18:04:11.4 3.2 43.111 +/-9.849 17.894 +/-3.095 0
1.5 BiH
2016/06/15 17:56:06.6 0.6 45.082 +/-2.685 17.916 +/-2.124 0
1.6 BiH
2016/06/15 06:17:25.7 1.5 42.206 +/-6.104 18.701 +/-2.145 1
1.9 Crna Gora
2016/06/14 22:22:45.1 0.4 43.330 +/-1.773 20.427 +/-1.437 0
1.7 Novi Pazar
2016/06/14 05:18:17.2 0.6 44.097 +/-2.218 18.193 +/-1.730 0
1.8 BiH
2016/06/13 16:20:13.2 1.0 44.325 +/-3.826 20.837 +/-1.744 0
1.5 Smederevska Palanka
2016/06/11 08:48:16.1 0.5 44.471 +/-1.700 19.890 +/-2.616 0
1.6 Ub
2016/06/11 01:47:10.3 0.4 43.113 +/-1.663 20.377 +/-1.729 0
1.6 Novi Pazar
2016/06/10 21:03:55.3 0.8 43.067 +/-2.416 17.908 +/-2.262 8
2.7 III-IV BiH
2016/06/10 08:55:19.4 0.9 41.861 +/-2.413 22.524 +/-7.171 0
1.8 BJR Makedonija
2016/06/09 17:40:40.8 0.9 42.642 +/-3.589 18.190 +/-1.875 0
1.9 Hrvatska
2016/06/09 15:24:22.9 0.3 44.043 +/-1.632 20.458 +/-1.323 0
1.7 Gornji Milanovac
2016/06/09 02:05:41.3 0.8 44.480 +/-2.577 21.731 +/-2.299 0
4.4 VI-VII Kučevo
2016/06/08 17:55:55.8 0.9 42.834 +/-3.295 19.808 +/-3.688 0
1.5 Crna Gora
2016/06/06 17:28:47.2 1.2 43.085 +/-3.247 16.951 +/-4.156 2
2.7 III-IV Hrvatska
2016/06/06 11:06:16.4 0.8 43.080 +/-1.587 22.653 +/-3.561 0
1.5 Pirot
2016/06/05 21:24:27.8 0.5 42.864 +/-2.302 18.799 +/-1.768 9
1.6 Crna Gora
2016/06/05 21:06:02.8 1.2 45.435 +/-4.173 26.172 +/-7.934 57
3.7 V-VI Rumunija
2016/06/03 09:44:03.0 0.9 44.939 +/-4.009 23.439 +/-7.166 0
2.7 III-IV Rumunija
2016/06/02 22:09:33.9 2.8 43.232 +/-8.649 19.641 +/-8.016 14
1.9 Crna Gora
2016/06/02 21:44:23.7 0.2 43.871 +/-1.275 20.741 +/-1.105 4
2.0 III Kragujevac
2016/06/02 10:21:45.1 1.3 45.032 +/-1.593 23.392 +/-2.424 2
2.8 III-IV Rumunija
2016/06/02 06:33:13.4 1.4 45.049 +/-1.997 23.509 +/-3.612 2
2.3 III Rumunija
2016/06/02 04:40:32.9 1.4 38.455 +/-5.328 15.422 +/-5.643 0
3.8 V-VI Italija
2016/06/02 02:11:57.1 1.9 42.907 +/-4.485 16.022 +/-2.974 0
2.4 III Jadran