Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2014/07/31 11:32:59.7 2.1 42.619 +/-4.342 24.213 +/-4.726 0
1.7 Bugarska
2014/07/31 04:33:56.7 0.6 44.721 +/-1.569 19.939 +/-2.258 4
1.5 Šabac
2014/07/30 21:44:47.4 0.9 41.352 +/-2.497 20.834 +/-1.476 10
2.0 III BJR Makedonija
2014/07/30 17:02:12.3 0.5 43.099 +/-1.764 20.916 +/-1.360 0
2.0 III Leposavić
2014/07/30 13:45:05.7 1.7 42.407 +/-3.787 21.036 +/-2.349 26
1.6 Štimlje
2014/07/30 09:01:34.6 2.0 43.244 +/-2.714 18.912 +/-4.055 28
1.8 Crna Gora
2014/07/30 08:56:12.2 1.8 41.165 +/-6.048 19.986 +/-5.263 12
2.2 III Albanija
2014/07/29 16:34:09.6 0.6 43.073 +/-1.474 22.672 +/-2.174 3
1.6 Pirot
2014/07/29 12:10:37.2 2.1 42.602 +/-5.797 24.251 +/-4.670 0
1.8 Bugarska
2014/07/29 12:08:17.7 2.8 42.424 +/-4.533 24.331 +/-4.391 0
2.0 III Bugarska
2014/07/29 12:04:50.4 1.5 42.424 +/-7.565 24.467 +/-4.253 0
1.6 Bugarska
2014/07/29 12:01:43.1 3.1 42.136 +/-18.672 25.600 +/-7.002 0
2.2 III Bugarska
2014/07/29 09:15:28.0 1.6 41.886 +/-5.816 20.334 +/-2.223 5
1.8 Albanija
2014/07/29 09:02:38.7 0.5 44.063 +/-1.871 20.334 +/-1.506 0
1.5 Gornji Milanovac
2014/07/29 04:16:37.8 0.8 44.624 +/-1.959 16.739 +/-2.169 0
2.5 III-IV BiH
2014/07/28 17:43:16.8 0.8 42.301 +/-1.651 19.722 +/-1.783 0
1.7 Albanija
2014/07/28 06:42:39.5 1.6 41.681 +/-4.729 19.933 +/-5.528 15
1.9 Albanija
2014/07/26 23:44:54.9 0.4 43.247 +/-1.462 19.866 +/-1.541 0
1.7 Sjenica
2014/07/26 23:32:57.3 0.4 43.248 +/-1.402 19.879 +/-1.514 0
1.9 Sjenica
2014/07/26 21:35:58.7 0.4 41.874 +/-1.448 19.652 +/-1.723 0
2.0 III Albanija
2014/07/24 20:09:35.6 0.7 44.049 +/-1.848 19.312 +/-2.740 4
2.1 III BiH
2014/07/24 16:24:06.7 0.7 42.378 +/-2.446 21.525 +/-1.526 0
2.4 III Gnjilane
2014/07/24 15:26:36.6 0.5 43.011 +/-2.173 20.930 +/-1.497 0
1.6 Kosovska Mitrovica
2014/07/24 03:24:08.9 0.7 41.185 +/-3.960 20.047 +/-2.125 0
2.1 III Albanija
2014/07/24 01:56:13.9 0.7 43.202 +/-2.378 19.839 +/-2.247 0
2.0 III Sjenica
2014/07/23 06:21:42.3 0.5 41.597 +/-1.597 19.957 +/-2.137 0
2.3 III Albanija
2014/07/22 13:16:32.5 1.1 42.541 +/-4.043 21.301 +/-2.162 15
1.6 Gnjilane
2014/07/21 23:04:06.2 0.5 41.355 +/-2.602 20.382 +/-1.420 3
2.5 III-IV Albanija
2014/07/21 12:50:05.3 0.3 41.933 +/-1.602 20.363 +/-1.414 4
2.8 III-IV Albanija
2014/07/20 21:21:09.3 0.5 43.884 +/-1.432 19.238 +/-1.911 0
2.0 III BiH
2014/07/19 20:40:11.7 0.3 41.934 +/-1.450 20.317 +/-1.434 0
2.1 III Albanija
2014/07/19 20:37:52.1 0.3 41.934 +/-1.452 20.301 +/-1.386 5
2.6 III-IV Albanija
2014/07/19 18:53:19.2 0.3 41.909 +/-1.492 20.315 +/-1.409 0
2.5 III-IV Albanija
2014/07/19 03:45:15.6 0.3 43.591 +/-1.593 20.645 +/-1.329 0
1.5 Kraljevo
2014/07/17 01:30:19.8 0.4 43.796 +/-1.607 18.529 +/-1.657 8
1.5 BiH
2014/07/17 00:30:41.3 1.6 41.613 +/-3.182 24.404 +/-4.767 0
2.1 III Bugarska
2014/07/16 22:45:15.2 1.6 41.643 +/-3.068 24.306 +/-5.399 13
3.2 IV-V Bugarska
2014/07/16 22:31:58.8 0.7 43.093 +/-1.802 17.524 +/-2.841 0
2.3 III Hrvatska
2014/07/16 17:13:40.9 1.3 44.435 +/-3.754 22.001 +/-2.788 0
1.5 Donji Milanovac
2014/07/16 11:59:32.6 3.2 40.344 +/-5.825 26.214 +/-7.640 26
3.7 V-VI Egejsko more
2014/07/15 10:33:30.3 1.1 40.122 +/-4.885 25.184 +/-5.248 0
3.6 V-VI Egejsko more
2014/07/14 12:01:33.9 2.8 44.466 +/-6.999 18.030 +/-6.782 5
1.7 BiH
2014/07/12 14:40:13.4 0.4 43.508 +/-1.816 20.856 +/-1.604 0
1.5 Aleksandrovac
2014/07/11 18:17:47.9 0.4 43.588 +/-2.049 21.514 +/-1.393 2
2.0 III Kruševac
2014/07/11 15:29:49.4 1.4 42.790 +/-5.211 18.006 +/-2.455 7
1.6 BiH
2014/07/11 00:57:10.2 2.2 42.834 +/-6.425 17.414 +/-6.021 0
2.2 III Hrvatska
2014/07/10 20:30:29.1 0.4 43.658 +/-1.693 20.447 +/-1.274 1
1.7 Kraljevo
2014/07/09 17:53:27.3 1.5 41.946 +/-5.273 22.260 +/-3.000 0
1.7 BJR Makedonija
2014/07/08 23:30:32.2 1.1 43.328 +/-2.566 18.877 +/-3.108 0
1.5 Crna Gora
2014/07/06 22:26:43.7 0.5 42.868 +/-1.949 19.526 +/-1.613 1
2.7 III-IV Crna Gora
2014/07/06 16:43:10.2 0.8 43.723 +/-1.736 17.478 +/-2.585 0
2.2 III BiH
2014/07/06 16:12:49.6 0.5 44.026 +/-2.315 21.318 +/-1.621 0
1.5 Jagodina
2014/07/06 13:25:52.5 0.6 44.039 +/-2.275 21.343 +/-1.486 0
1.6 Jagodina
2014/07/06 10:19:55.2 2.9 43.370 +/-4.329 17.510 +/-8.599 13
1.5 BiH
2014/07/06 05:58:34.1 0.6 41.951 +/-2.332 21.648 +/-2.576 3
1.7 BJR Makedonija
2014/07/05 23:09:09.5 0.4 43.247 +/-1.610 19.951 +/-1.189 0
2.1 III Sjenica
2014/07/05 13:13:30.1 0.6 43.374 +/-2.193 20.580 +/-1.639 0
1.5 Baljevac na Ibru
2014/07/05 03:50:07.1 1.3 44.346 +/-2.448 17.343 +/-3.102 12
3.5 V BiH
2014/07/04 23:07:59.3 0.6 44.330 +/-1.810 17.411 +/-2.305 0
2.0 III BiH
2014/07/03 05:00:56.0 0.5 43.255 +/-1.839 19.888 +/-1.371 0
2.0 III Sjenica
2014/07/02 07:14:28.8 1.4 42.554 +/-3.760 19.030 +/-1.896 10
1.6 Crna Gora
2014/07/02 07:04:21.9 0.6 44.088 +/-2.128 20.574 +/-1.714 0
1.8 Rudnik
2014/07/01 22:57:57.8 1.5 43.405 +/-2.712 17.103 +/-3.671 8
1.9 Hrvatska
2014/07/01 22:03:42.6 1.0 44.183 +/-2.944 17.945 +/-2.348 6
1.5 BiH
2014/07/01 21:48:13.0 0.8 44.486 +/-2.829 19.785 +/-1.828 0
1.5 Tekeriš
2014/07/01 13:08:19.5 1.9 41.414 +/-5.305 21.108 +/-3.586 1
2.1 III BJR Makedonija
2014/07/01 09:44:00.2 0.3 43.213 +/-1.906 20.936 +/-1.355 0
2.3 III Novi Pazar - Kuršumlija